Tag: lagstiftning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Upphovsrättens ABC

Upphovsrätten är en bestämmanderätt som tillkommer den som har gjort ett skapande arbete och om vilken det stadgas i upphovsrättslagen och upphovsrättsförordningen. De upphovspersoner inom kreativa branscher som har upphovsrätt kan vara exempelvis författare, bildkonstnärer, fotografer, manusförfattare, regissörer, koreografer, tonsättare, sångtextförfattare eller översättare. På denna sida kan du läsa mer om upphovsrättens grunder.
Läsa mera

Förberedelser inför förnyelsen av upphovsrättslagstiftningen

Det nya upphovsrättsdirektivet som nyligen godkänts av EU ska tillämpas i Finlands lagstiftning inom två år, det vill säga senast sommaren 2021. I maj började vi tillsammans med våra medlemsorganisationer förbereda oss inför revideringen av upphovsrättslagstiftningen.
Läsa mera

Upphovsrättsdirektivet godkändes av Europarlamentet

Europaparlamentet godkände det nya upphovsrättsdirektivet vid sitt plenum den 26 mars 2019. Målet med reformen som beretts i flera år är att modernisera lagstiftningen så att den motsvarar de nya sätten och behoven att använda verk, förenhetliga upphovsrättigheterna inom den digitala inre marknaden samt förbättra rättsinnehavarnas ställning i webbmiljöer och garantera lika möjligheter att agera på den digitala marknaden inom EU.
Läsa mera

Kompensation för privat kopiering

Kompensation för privat kopiering är en lagstadgad ekonomisk ersättning till kreativa upphovspersoner för att varje medborgare får kopiera lagliga verk för eget bruk. Medlen för kompensationen kommer från statens budget och styrs till de kreativa upphovspersonerna via bland annat Kopiosto och AVEK, som är en del av vår organisation.
Läsa mera

Upphovsrättsordlista

Vad är ett originalverk och vad är ett samlingsverk? Vad innebär det att överlåta sin upphovsrätt? Lär dig mer om dessa och många andra upphovsrättsliga termer med hjälp av ordlistan.
Läsa mera

Vanliga frågor om upphovsrätten

Vi får ofta frågor om upphovsrätten. Här har vi samlat några vanliga frågor. 
Läsa mera

Nyheter till rättsinnehavarna som har gett fullmakt

Upphovsrättsorganisationernas verksamhet påverkas från början av 2017 av den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Dess mål är att främja öppenheten i förvaltningen av upphovsrätt och god förvaltningssed. Läs igenom det här om du har gett fullmakt (Kopiosto-bevakningsfullmakt eller Upphovsrättsavtal) före 1.1.2017.
Läsa mera