Företag och andra organisationer

På arbetsplatser fotokopierar, skannar och digitaliserar man stora mängder artiklar och delar ur tryckta publikationer samt använder digitala material exempelvis genom att skriva ut eller kopiera artiklar ur webbtidningar och bilder från internet. För att kopiera upphovsrättsskyddat material för användning i arbetet behöver man alltid rättsinnehavarens tillstånd.

Kontaktuppgifter

Kundtjänst
09 4315 2320

kopiointiluvat(at)kopiosto.fi

Rapportering av pressöversikter

Pressöversikter rapporteras genom att man skickar en kopia av översikten per e-post

raportointi(at)kopiosto.fi

Licensmaterial