Användning av tv-program i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har via Kopiosto, sändarbolagen och APFI, som representerar filmproducenter, skaffat licenser för inspelning och visning av radio- och tv-program i undervisningen. Den licens som utbildningsstyrelsen skaffat gäller förskolan och grundskolan, gymnasieutbildningen samt avgiftsfri utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen.