Biblioteks- och institutionsanvändning av tv-program

Vi beviljar licenser för användning av Rundradions inspelningar på bibliotek och institutioner.