Statsförvaltningen

Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicenser centraliserat för alla verksamhetsställen inom statsförvaltningen.