Information om upphovsrätt till läroanstalter

Representanter för Kopiosto besöker aktivt läroanstalter och olika tillställningar för att föreläsa om frågor som anknyter till upphovsrätt. Kopiraittila är ett inspirerande material i form av ett spel som producerats av Kopiosto för lärande av och undervisning i upphovsrättigheterna. I Kopiraittila finns pedagogiskt, spelliknande material för alla åldrar och utbildningsstadier.