Tag: lagstiftning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Ett rättssäkert sätt för ansvarsfull användning av verk måste också utvecklas

Det utvidgade upphovsrättsavtal som redan länge använts i Norden har äntligen beaktats även i ett EU-direktiv. Avtalslicensen gör det möjligt att bevilja enkla och omfattande upphovsrättstillstånd, vilket främjar uppkomsten av nya innehållstjänster för medborgarna. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen uppmanar beslutsfattarna att utnyttja avtalslicensens hela potential när upphovsrättslagen förnyas.
Läsa mera
Kuva lisensiointipäällikkö Kirsi Salmelasta

Söndrar reformen av upphovsrättslagen ett välfungerande system i undervisningen

När upphovsrättslagen reformeras har även lärarna höga förväntningar. I propositionen föreslogs en total förnyelse av undervisningens nuvarande avtalsstruktur. I sin blogg frågar vår licensansvarige Kirsi Salmela om den föreslagna förändringen är den bästa lösningen för lärarna. I Sverige har frågan lösts på ett annat sätt.
Läsa mera
Johtaja Arto Tamminen

Kan kabeloperatörna fortsätta som fripassagerare?

Arto Tamminen, vår direktör som ansvarar för licensutvecklingen, utmanar Finlands regering att lösa den ekonomiskt viktigaste frågan om online-sändningsdirektivet för tv-programmens upphovsmän. ”Finland kan inte landsomfattande göra sig av med vidaresändningen genom att göra om den till något som den inte är – till en original sändning.”
Läsa mera
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Remissvaret ska tas på allvar i reformen av upphovsrättslagen

Vår vd Valtteri Niiranen förmodar att regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen skjuts upp till 2022. ”Den viktigaste partiella reformen av upphovsrättslagen på flera år pågår, och nu måste extra tid tas för att bereda lagen på nytt.”
Läsa mera

Ändringarna i upphovsrättslagen ska beredas igen

EU:s direktiv om upphovsrätt och onlinesändningar ändrar våra upphovsrättslagar i Finland. Ett lagförslag som beretts av Undervisnings- och kulturministeriet försämrar upphovsmännens rättigheter inom den kreativa branschen. Vi kräver att lagen går tillbaka för en ny beredning.
Läsa mera

Systemfel i lagstiftingen måste åtgärdas: Upphovsmännen måste garanteras rätt att besluta om användingen av deras verk i digitala tjänster

Användningen av kulturinnehåll på digitala plattformar ökar, men en allt mindre del av intäkterna hamnar hos det kreativa arbetets upphovsmän. I sommarens SuomiAreena krävde upphovsmännen hårdare åtgärder av beslutsfattarna för att man nu och i framtiden ska kunna förtjäna ett uppehälle på den digitala användningen av verken.
Läsa mera

Revidering av upphovsrättslagen: Lagen är grunden för den kreativa branschen

EU godkände 15.4.2019 ett nytt direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden. Ändringarna av upphovsrättslagen som baseras på direktivet godkändes i riksdagen 27.2.2023 och de träder i kraft 3.4.2023.
Läsa mera

Upphovsrättslagen ger nya rättigheter för upphovsmannen och tidningsutgivaren

EU:s upphovsrättsdirektiv ändrar Finlands lagstiftning. Det har pratats mycket om att minska värdeklyftan: direktivet ställer ett upphovsrättsligt ansvar för de innehåll som delas på plattformstjänster som Facebook och Instagram. Men vad allt mer kan direktivets beaktande i Finlands upphovsrättslag medföra?
Läsa mera

Förutom stipendier behöver kulturen fungerande strukturer

Den kreativa branschen har drabbats hårt av begränsningarna förorsakade av coronan. Vi hör nu ständigt rop på hjälp från de som arbetar med kultur: branschen behöver stöd – mer och snabbare. I sin blogg påminner vår vd Valtteri Niiranen om att det förutom kortsiktiga åtgärder också är viktigt att rikta blicken längre fram mot strukturer som stöder branschen.
Läsa mera

Läropliktsreformen för med sig öppna läromaterial

Enligt undervisningsminister Li Andersson handlar den pågående beredningen av förlängd läroplikt inte enbart om en mekanisk reform, utan om en mer långtgående förändring av tänkesättet kring utbildning. Också en bredare avgiftsfrihet än i dagsläget betonas i reformen: ”Det är ett mål för samhället att i fortsättningen trygga alla ungdomars möjlighet att ta en examen på andra stadiet”.
Läsa mera