Tag: lagstiftning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Ett rättssäkert sätt för ansvarsfull användning av verk måste också utvecklas

Det utvidgade upphovsrättsavtal som redan länge använts i Norden har äntligen beaktats även i ett EU-direktiv. Avtalslicensen gör det möjligt att bevilja enkla och omfattande upphovsrättstillstånd, vilket främjar uppkomsten av nya innehållstjänster för medborgarna. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen uppmanar beslutsfattarna att utnyttja avtalslicensens hela potential när upphovsrättslagen förnyas.
Läsa mera

Systemfel i lagstiftingen måste åtgärdas: Upphovsmännen måste garanteras rätt att besluta om användingen av deras verk i digitala tjänster

Användningen av kulturinnehåll på digitala plattformar ökar, men en allt mindre del av intäkterna hamnar hos det kreativa arbetets upphovsmän. I sommarens SuomiAreena krävde upphovsmännen hårdare åtgärder av beslutsfattarna för att man nu och i framtiden ska kunna förtjäna ett uppehälle på den digitala användningen av verken.
Läsa mera