Anslut dig till Kopiosto

Rättsinnehavare, det vill säga upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare, ger oss fullmakt att för deras räkning bevilja licenser för användning av deras verk. Fullmakten gör det möjligt för oss att bevaka rättsinnehavarens intressen och rättigheter.