Samkommuner

Samkommuner kan förvärva kopieringslicens för administrativt och internt bruk av kommunförbundet. Det kommunala kopieringsavtalet omfattar inte kopiering i samkommuner. Samkommuner måste skaffa en separat kopieringslicens från oss. Samkommuner kan enkelt skaffa kopieringslicens i vår licensbutik. För småbarnspedagogik gäller andra licens.