Läroanstalter

Utbildningsstyrelsen har anskaffat vår kopieringslicens till en stor del av läroanstalterna. Det här betyder att du med respekt för upphovsrättigheterna kan kopiera tämligen omfattande mängder kompletterande material för din undervisning.