Nyhetsflöde

  • Alla
  • Nyhet
  • Kunderfarenhet
  • Träffa artisten
  • Utredning
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

Systemfel i lagstiftingen måste åtgärdas: Upphovsmännen måste garanteras rätt att besluta om användingen av deras verk i digitala tjänster

Användningen av kulturinnehåll på digitala plattformar ökar, men en allt mindre del av intäkterna hamnar hos det kreativa arbetets upphovsmän. I sommarens SuomiAreena krävde upphovsmännen hårdare åtgärder av beslutsfattarna för att man nu och i framtiden ska kunna förtjäna ett uppehälle på den digitala användningen av verken.
Läsa mera
Petition is handing to the Minister of Economic Affairs Mika Lintilä. Eicca Toppinen, Virpi Suutari, Hannaleena Heiska, Lintilä, Anne Salomaa and Lauri Kaira are in the row.

Uppropet för kampanjen "Finland lever av kreativitet" överlämnades till näringsminister Lintilä

Kampanjen ”Finland lever av kreativitet” överlämnade sitt upprop till näringsminister Mika Lintilä (centern) idag. Uppropet med mer än 4 700 namn av välkända aktörer och medborgare inom det kreativa arbetet krävde att branschens uppskattning ska höjas: de kreativa branscherna är en hållbar tillväxtmöjlighet för Finland och en internationellt betydande näring. Undertecknarna åberopade ministern att nedskärningarna i branschen ska vändas till investeringar och att branschen ska att beaktas jämlikt i förhållande till andra näringar i framtiden.
Läsa mera

Kampanjen Finland lever i kreativitet (Suomi elää luovuudesta) har redan 4500 anhängare

4 496 kända upphovsmän och medborgare inom kreativt arbete deltar redan i kampanjen ”Finland lever av kreativitet” (”Suomi elää luovuudesta”). Fram till början av den andra veckan i juni utmanar kampanjen till ett upprop för uppskattningen av kreativt arbete: de kreativa branscherna är en möjlighet till hållbar tillväxt för Finland och en internationellt betydelsefull näring. Undertecknarna kräver att nedskärningarna i branschen vänds till investeringar.
Läsa mera

Kampanjen Finland lever av kreativitet (Suomi elää luovuudesta) börjar idag

Det kreativa arbetets upphovsmän och organisationer gör ett upprop för kultursektorns uppskattning genom kampanjen ”Finland lever av kreativitet” (”Suomi elää luovuudesta”) som börjar idag. Kampanjen väcker finländarna till fakta som får oss att stanna upp: de kreativa branscherna är helt klart viktigare när det gäller sysselsättning och BNP än många traditionella industrier. Förutom att återupprätta uppskattningen kräver kampanjen att nedskärningarna i branschen ska ändras till investeringar.
Läsa mera
Mera aktuellt