Nyhetsflöde

  • Alla
  • Nyhet
  • Kunderfarenhet
  • Träffa artisten
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
Petition is handing to the Minister of Economic Affairs Mika Lintilä. Eicca Toppinen, Virpi Suutari, Hannaleena Heiska, Lintilä, Anne Salomaa and Lauri Kaira are in the row.

Uppropet för kampanjen "Finland lever av kreativitet" överlämnades till näringsminister Lintilä

Kampanjen ”Finland lever av kreativitet” överlämnade sitt upprop till näringsminister Mika Lintilä (centern) idag. Uppropet med mer än 4 700 namn av välkända aktörer och medborgare inom det kreativa arbetet krävde att branschens uppskattning ska höjas: de kreativa branscherna är en hållbar tillväxtmöjlighet för Finland och en internationellt betydande näring. Undertecknarna åberopade ministern att nedskärningarna i branschen ska vändas till investeringar och att branschen ska att beaktas jämlikt i förhållande till andra näringar i framtiden.
Läsa mera

Kampanjen Finland lever i kreativitet (Suomi elää luovuudesta) har redan 4500 anhängare

4 496 kända upphovsmän och medborgare inom kreativt arbete deltar redan i kampanjen ”Finland lever av kreativitet” (”Suomi elää luovuudesta”). Fram till början av den andra veckan i juni utmanar kampanjen till ett upprop för uppskattningen av kreativt arbete: de kreativa branscherna är en möjlighet till hållbar tillväxt för Finland och en internationellt betydelsefull näring. Undertecknarna kräver att nedskärningarna i branschen vänds till investeringar.
Läsa mera

Kampanjen Finland lever av kreativitet (Suomi elää luovuudesta) börjar idag

Det kreativa arbetets upphovsmän och organisationer gör ett upprop för kultursektorns uppskattning genom kampanjen ”Finland lever av kreativitet” (”Suomi elää luovuudesta”) som börjar idag. Kampanjen väcker finländarna till fakta som får oss att stanna upp: de kreativa branscherna är helt klart viktigare när det gäller sysselsättning och BNP än många traditionella industrier. Förutom att återupprätta uppskattningen kräver kampanjen att nedskärningarna i branschen ska ändras till investeringar.
Läsa mera

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom den grundläggande konstutbildningen – småbarnsspedagogikens och läroanstalternas licenser

Utbildningsstyrelsen har ingått avtal med Kopiosto och APFI, intressebevakningsorganisation för producenterna inom den audiovisuella branschen, om tillstånd att använda material som skyddas av upphovsrätt i utbildningen och småbarnspedagogiken år 2021. Licenserna omfattar kopiering av material och visande av tv-program i undervisningen. 
Läsa mera

Kommentarverket till lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som reglerar upphovsrättsorganisationerna till hjälp vid tillämpningen av lagen

Boken Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista – kommentaari ja käsikirja (Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt – kommentar och handbok), skriven av vår verkställande direktör Valtteri Niiranen och Teostos direktör Martti Kivistö, kom ut i januari. Verket förklarar bakgrunden till lagen och dess paragrafer samt är en guide för alla som är intresserade av upphovsrättigheter.
Läsa mera

Kopiosto delar ut upphovsrättsersättningar till kreativa branscherna: år 2020 redovisades 66 miljoner euro

År 2020 avräknade Kopiosto nästan 66 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän, förläggare och producenter. Ersättningsbeloppet ökade undantagsvis med 20 miljoner euro jämfört med föregående år. Avräkningarna ökade på grund av att vi i fjol utöver övriga ersättningar lyckades avräkna flera års ackumulerade ersättningar till APFI, som representerar producenter inom den audiovisuella branschen.
Läsa mera
Mera aktuellt