Nyhetsflöde

Innehållet filtreras
50 miljoner euro till den kreativa branschen. 23,0 M€ till audiovisuella upphovspersoner, utövande konstnärer och andra rättsinnehavare. 21,6 M€ till upphovsmän till publikationer och till förläggarna. 2,3 M€ i utlåningsersättningar till bildkonstnärer. 3,0 M€ i AVEK-stöd för audiovisuell kultur och de kreativa branscherna.

50 miljoner euro i upphovsrättsersättningar av Kopiosto till den kreativa branschen

Kopiosto betalade ut upphovsrättsersättningarna till rättsinnehavare både personligen och via organisationer som representerar dem. Till upphovspersoner av televisionsprogram och utövande konstnärer avräknades sammanlagt 23 miljoner euro och till upphovsmän av böcker, tidskrifter och noter samt förläggare 22 miljoner euro. Till bildupphovspersoner avräknades 2 miljoner euro i utlåningsersättning.
Läsa mera
Johanna Sandberg har klätt sig på svart blus. Hon tittar leende på kamera.

Johanna Sandberg till Kopiostos styrelse

Verksamhetsledaren för Finlands svenska författareförening Johanna Sandberg betonar samarbetets betydelse i styrelsearbetet.
Läsa mera

Verkställande direktörens översikt över 2023: Den nya upphovsrättslagen och regleringen av artificiell intelligens på EU-nivå gav det stabila verksamhetsåret färg

Den delvis reviderade upphovsrättslagen förbättrade ställningen för de upphovspersoners, förläggares och utövande konstnärers som vi representerar. Kopiosto fick också nya licensieringsmöjligheter. Vi betalade ut 50 miljoner euro till den kreativa branschen.
Läsa mera

Höjdpunkter från år 2023

När vi har kommit en bra bit in på det nya året är det bra att repetera vad vid förra året gjorde för att främja den kreativa branschen och upphovsrätterna.
Läsa mera

Upphovsrättslagen beaktar biblioteksanvändning av e-material

Vid årsskiftet trädde en ny bestämmelse i upphovsrättslagen i kraft. Bestämmelsen säkerställer ersättningar till den kreativa branschen för användning av e-material vid bibliotek. Ersättningar för biblioteksanvändning av e-material betalas till författare, översättare, bildupphovsmän, musikupphovsmän samt ljudböckers uppläsare.
Läsa mera

Kulturpolitiska redogörelsen måste beakta den kreativa branchens verksamhetsförutsättningar

Enligt Kopiosto har en uppdaterad upphovsrättslagstiftning och tillräckliga kulturanslag en avgörande betydelse för de kreativa branschernas livskraft, utveckling och tillväxt.
Läsa mera
Salla Nazarenko, Sanna Nikula, Mikko Hoikka, Kyösti Salokorpi, Jenni Kavén, Eeva Asikainen, Jussi Kiiski och Asta Boman.

Organisationerna inom den kreativa branschen efterlyser reglering och transparens för artificell intelligens

Vi intervjuade våra medlemsorganisationer angående förändringar som artificiell intelligens orsakar inom den kreativa branschen. Organisationer inom den kreativa branschen efterlyser transparens för AI-träningsdatan samt att utabetandet av regleringen ska påskyndas. Det finns även behov för en gemensam diskussion och utvecklande av praxis inom branschen.
Läsa mera

Användningen av verk i undervisningen har blivit lättare – Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde anvisningar till stöd för lärare

I och med den uppdaterade upphovsrättslagen 2023 och utvidgningen av användningslicenserna är det nu ännu lättare än tidigare att använda verk inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Lärarna bör dock ändå veta hur olika tillstånd och licenser tillåter användning av verk i undervisningen och kunna agera enligt dem. Kopiosto och Utbildningsstyrelsen sammanställde de viktigaste uppgifterna till stöd för lärarna.
Läsa mera

Kopiosto betalade 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovspersoner av och utövande artister i tv-program

Vi har betalat drygt 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2022.
Läsa mera
Ministeri Sari Multala on keskellä kuvaa, hymyilee ja katsoo kameraan.

”Med upphovsrätter säkerställer man upphovspersonernas inkomst”, betonar forsknings- och kulturminister Sari Multala

Kultur har samtidigt ett egenvärde och är en viktig näringsgren, som har potential för export samt turistattraktionskraft, betonar minister Multala. Med den kulturpolitiska redogörelsen som nämns i regeringsprogrammet vill man skapa en grund för långsiktig utveckling av kulturen.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 13,3 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovspersoner och förläggare

Vi betalade ut 13,3 miljoner euro i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation.
Läsa mera

Bibliotekens nätlicens för illustrationer är inte ett hinder för främjande av litteratur

Licensen för användning av litteratur och illustrationer på webben som erbjuds bibliotek har väckt frågor under de senaste dagarna. I sin bloggtext förklarar vår chef för juridiska ärenden Kirsi Salmela bakgrunden till och syftet med den nya licensen.
Läsa mera

Upphovsrättslagen förnyades – starkare rättigheter för upphovsmän inom den kreativa branschen

Riksdagen godkände en uppdatering av upphovsrättslagen på måndagen. Lagändringarna förbättrar ställningen för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer på det sätt som EU-direktiven förutsätter.
Läsa mera

Den nya kopieringslicensen för körer och orkestrar gör det enkelt att respektera upphovsrätten

Upphovsrätten skyddar notpublikationer vars kopiering ofta kräver en licens. Den nya kopieringslicensen utarbetad av Kopiosto möjliggör kopiering av noter och låttexter för användning av körer och orkestrar.
Läsa mera

Lärarens vardag underlättas -den uppratedare upphovsrättslagen träder i kraft i april

I fortsättningen är användningen av verken för att åskådliggöra undervisningen möjlig utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren, såvida det inte finns en användningslicens tillgänglig.
Läsa mera

Ambassadör för berättelser och information tror på framtiden för rikt tv-innehåll

En nyfiken inställning till livet och en social personlighet har resulterat i många olika slags tv-produktioner för journalisten och programledaren Sonja Kailassaari. När hon förmedlar berättelser och information till tittarna värdesätter hon om så bara en enda person får stöd eller hjälp tack vare tv-programmet.
Läsa mera

Enklare för biblioteken att använda litteratur och illustrationer i onlinemiljö

I och med det nya upphovsrättsavtalet är det ännu lättare för biblioteken att producera material med bokinnehåll för webben.
Läsa mera

Utlåningsersättningar bör betalas till upphovsmän för användning av e-material vid bibliotek

Vi har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utvidgningen av utlåningsersättningssystemet till e-material. I vårt utlåtande stöder vi kraftfullt att e-utlåningsersättningen inkluderas i upphovsrättslagen. Utlåningsersättningens nuvarande ersättningsnivå bör bevaras och anslaget ökas vid behov.
Läsa mera

Den kreativa branschen fick 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar från Kopiosto

År 2022 avräknade Kopiosto 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer.
Läsa mera

För kopiering på läroanstalter räcker det med att i fortsättningen komma ihåg 20/20-regeln

Kopiostos kopieringslicens som underlättar lärarens arbete har förnyats. Licensen har skaffats till så gott som alla läroanstalter och högskolor och gör det möjligt att kopiera kompletterande material för undervisningen, med respekt för upphovsrättigheterna. Nu har licensens omfattning utvidgats och licensvillkoren förtydligats.
Läsa mera
Mera aktuellt