Tag: lagstiftning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Upphovsrättslagen förnyades – starkare rättigheter för upphovsmän inom den kreativa branschen

Riksdagen godkände en uppdatering av upphovsrättslagen på måndagen. Lagändringarna förbättrar ställningen för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer på det sätt som EU-direktiven förutsätter.
Läsa mera

Riksdagen behandlar lagstiftning som är viktig för den kreativa branchen

Regeringens proposition med förslag till reform av upphovsrättslagen behandlas fortfarande av riksdagen. I våra utlåtanden och vårt påverkansarbete betonar vi att lagen måste trygga rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare inom den kreativa branschen.
Läsa mera
Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Vår tv-marknad behöver en grund som respekterar upphovsmännen av tv-program

Genom den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen stärks upphovsmännens rättigheter. Detta är av särskild betydelse för upphovsmännen av tv-program, vilka äntligen kan få en ställning som avtalspart och de upphovsrättsersättningar de har rätt till för vidaresändning av inhemska tv-kanaler. I ett blogginlägg förklarar vår vd Valtteri Niiranen nyckelfrågorna i ämnet.
Läsa mera

Våra mål till valperioden 2023–2027

Ett steg framåt: En ny uppgång för de kreativa branscherna.
Läsa mera

En ny uppgång för de kreativa branscherna under nästa regeringsperiod

I våra mål för regeringsprogrammet framhäver vi betydelsen av upphovsrättigheterna som grund för de kreativa branscherna och kulturbranschens ekonomi. Därför måste lagstiftningen kring upphovsrätten hålla takt med tiden och ständigt förnyas för att svara på de ändringar som sker i samhället och inom de kreativa branscherna.
Läsa mera

Reformen av upphovsrättslagen beaktar både lärarnas rättskydd och upphovsmännens rättigheter

Den partiella reformen av upphovsrättslagen som nu behandlas av riksdagen är på väg att utöka möjligheterna att använda verk i undervisningen. Enligt vår chef för juridiska ärenden, Kirsi Salmela, är lösningen som baserar sig på avtal balanserad och betjänar alla parter väl: både verkens upphovsmän och användare.
Läsa mera
Sami Kokljuschkin

Reformen av upphovsrättslagen förtydlingar vidaresändingen av inhemska tv-kanaler

Riksdagen behandlar som bäst en partiell reform av upphovsrättslagen som ska göra att lagen motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland. Vår biträdande förste jurist Sami Kokljuschkin betonar att reformen skapar en grund som respekterar rättigheterna för upphovsmän av tv-program inom den inhemska av-branschen.
Läsa mera
Kuvassa Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen

Den partiella reformen av upphovsrättslagen nu på rätt spår

Regeringens proposition om reformen av upphovsrättslagen var på remissdebatt i riksdagen på torsdagen, på Antti Kurvinens sista dag som forsknings- och kulturminister. Vår verkställande direktör Valtteri Niiranen betonar i sin blogg att propositionen om ändring av upphovsrättslagen nu mycket väl motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland.
Läsa mera

Pågående reformen av upphovsrättslagen är den viktigaste på decennier

I vår står våra riksdagsledamöter inför en fin möjlighet: de kan skapa förutsättningar för den kreativa branschens framtida framgång. I sin bloggtext påminner vår verkställande direktör Valtteri Niiranen om vilken betydelse en upphovsrättslag som sporrar till att skapa nya verk och investeringar har för den finländska kulturen, forskningen, konsten och underhållningen.
Läsa mera
Uusi lakiasiainjohtaja Kirsi Salmela katsoo kameraan ja hymyilee. Taustalla puinen seinä.

Kopiostos nya utnämningar -Kirsi Salmela blir ny direktör för juridiska frågår

Kirsi Salmela har valts till ny direktör för juridiska frågor vid Kopiosto. Matias Anttonen börjar som licensieringschef, och kommunikationschef Maria Bregenhøj är framöver kommunikationsdirektör.
Läsa mera