Personal

Vi jobbar för Kopiosto! Vår uppgift är att guida dig genom den vidsträckta och ibland även krävande djungeln av upphovsrättigheter. Det viktigaste för oss är att göra audiovisuella verk och publikationer lätt och enkelt tillgängliga för alla och samtidigt se till att upphovsmän och förläggare inom den kreativa branschen får de ersättningar de har rätt till. Ta gärna kontakt med oss, vi hjälper dig gärna!

Kopiosto

09 431 521 (växel)
kopiosto(at)kopiosto.fi

 

Våra e-email adresser är i form förnamn.efternamn(at)kopiosto.fi

Avdelningar

Administration
Jurdiska och forskningstjänster
Kundtjänster
Rättinnehavartjänster

 

Personal på AVEK finns på AVEKs egna webbsidor.
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK  

 

Administration

Valtteri Niiranen

verkställande direktör
09 4315 2300

Maria Bregenhøj

kommunikationschef
09 4315 2358

Tiina Heiskanen

ekonomichef
09 4315 2309

Leila Karhu

ekonomi- och HR-assistent
09 4315 2382

Petri Kauste

ekonomidirektör
09 4315 2362

Ria Korkiakangas

kommunikationsassistent
09 4315 2313

Riitta Pikkarainen

assistent
09 4315 2317

Iina Saarinen

kommunikationsspecialist
09 4315 2365

Arto Tamminen

direktör
09 4315 2331

Iiris Tuukkanen

IT-chef
09 4315 2316

Tuula Viitanen

ledningsassistent
09 4315 2304

Juridiska och forskningstjänster

Jukka-Pekka Timonen

vice verkställande direktör
09 4315 2321

Matias Anttonen

utvecklingschef
09 4315 2332

Sini Kauppila

jurist
ledighet från 16.8.2021

Niina Kivelä

forskare
09 4315 2301

Sami Kokljuschkin

senior jurist
09 4315 2327

Juha Koponen

forskingschef
09 4315 2319

Linnea Sinkkilä

forskare
09 4315 2359

Ville Verronen

jurist
09 4315 2302

Kundtjänster

Juha Jukkara

direktör
09 4315 2346

Elisa Friman

kundrådgivare
09 4315 2363

Arttu Juselius

avtalsförhandlare
09 4315 2323

Mikko Löyttyniemi

specialist
+358 9 4315 2306

Kirsi Ruotsalainen

kundrådgivare
09 4315 2329

Kirsi Salmela

licensieringschef
09 4315 2349

Auli Saloranta

kundrådgivare
09 4315 2333

Nina Vainio

försäljningskoordinator
09 4315 2354

Rättsinnehavartjänster

Sari Ahonen

direktör
09 4315 2326

Maija Forss

avräkningsspecialist
09 4315 2337

Jenni Joki

kundrelationschef
09 4315 2318

Reetta Karppinen

avräkningsspecialist
09 4315 2303

Riikka Kero

planerare
09 4315 2357

Heidi Pirinen

planerare
09 4315 2344

Tomi Pohto

avräkningsspecialist
09 4315 2364

Meri Saarlinna

avräknings- och HR-specialist
09 4315 2347

Jan Tanhuanpää

planerare
09 4315 2343

Tiina Tukiainen

avräkningsspecialist
09 4315 2341

Laura Valkama

avräkningsspecialist
09 4315 2345

Rainer Vallius

avräknings- och planeringschef
09 4315 2342