Personal

Kopiosto

09 431 521 (växel)
kopiosto(at)kopiosto.fi

Avdelningar

Administration
Jurdiska och forskningstjänster
Kundtjänster
Rättinnehavartjänster

 

Personal på AVEK finns på AVEKs egna webbsidor.
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK  

 

Administration

Valtteri Niiranen

verkställande direktör
09 4315 2300
valtteri.niiranen(at)kopiosto.fi

Maria Bregenhøj

kommunikationschef
09 4315 2358
maria.bregenhoj(at)kopiosto.fi

Tiina Heiskanen

ekonomichef
09 4315 2309
tiina.heiskanen(at)kopiosto.fi

Leila Karhu

ekonomi- och HR-assistent
09 4315 2382
leila.karhu(at)kopiosto.fi

Petri Kauste

ekonomidirektör
09 4315 2362
petri.kauste(at)kopiosto.fi

Ria Korkiakangas

kommunikations assistent
09 4315 2313
ria.korkiakangas(at)kopiosto.fi

Tuuli Pelho

kommunikationstrainee
09 4315 2308
tuuli.pelho(at)kopiosto.fi

Riitta Pikkarainen

assistent, AVEK-sekreterare
09 4315 2317
riitta.pikkarainen(at)kopiosto.fi
riitta.pikkarainen(at)avek.kopiosto.fi

Hilma Schönberg

kommunikationstrainee
09 4315 2365
hilma.schonberg(at)kopiosto.fi

Iiris Tuukkanen

IT-chef
09 4315 2316
iiris.tuukkanen(at)kopiosto.fi

Arto Tamminen

direktör
09 4315 2331
arto.tamminen(at)kopiosto.fi

Tuula Viitanen

ledningsassistent
09 4315 2304
tuula.viitanen(at)kopiosto.fi

Juridiska och forskningstjänster

Jukka-Pekka Timonen

vice verkställande direktör
09 4315 2321
jukka-pekka.timonen(at)kopiosto.fi

Matias Anttonen

utvecklingschef
09 4315 2332
matias.anttonen(at)kopiosto.fi

Niina Kivelä

forskare
09 4315 2301
niina.kivela(at)kopiosto.fi

Sami Kokljuschkin

senior jurist
09 4315 2327
sami.kokljuschkin(at)kopiosto.fi

Juha Koponen

forskingschef
09 4315 2319
juha.koponen(at)kopiosto.fi

Linnea Sinkkilä

forskare
09 4315 2359
linnea.sinkkila(at)kopiosto.fi

Kundtjänster

Juha Jukkara

direktör
09 4315 2346
juha.jukkara(at)kopiosto.fi

Elisa Friman

kundrådgivare
09 4315 2361
elisa.friman(at)kopiosto.fi
vårdledghet från 1.3.2019

Arttu Juselius

avtalsförhandlare
09 4315 2323
arttu.juselius(at)kopiosto.fi

Juha Kallanranta

inspektör
09 4315 2348
juha.kallanranta(at)kopiosto.fi

Aija Noronen

försäjlnings- och marknadföringschef
09 4315 2335
aija.noronen(at)kopiosto.fi

Kirsi Ruotsalainen

kundrådgivare
09 4315 2329
kirsi.ruotsalainen(at)kopiosto.fi

Kirsi Salmela

licensieringschef
09 4315 2349
kirsi.salmela(at)kopiosto.fi

Auli Saloranta

kundrådgivare
09 4315 2333
auli.saloranta(at)kopiosto.fi

Nina Vainio

försäljningskoordinator
09 4315 2354
nina.vainio(at)kopiosto.fi

Rättsinnehavartjänster

Sari Ahonen

direktör
09 4315 2326
sari.ahonen(at)kopiosto.fi

Maija Forss

avräkningsadministratör
09 4315 2337
maija.forss(at)kopiosto.fi

Jenni Joki

kundrelationschef
09 4315 2318
jenni.joki(at)kopiosto.fi

Reetta Karppinen

avräkningsassistent
09 4315 2303
reetta.karppinen(at)kopiosto.fi

Riikka Kero

planerare
09 4315 2357
riikka.kero(at)kopiosto.fi

Mikael Mäkitalo

projektkoordinator
+358 (0)9 4315 2383
mikael.makitalo(at)kopiosto.fi

Heidi Pirinen

planerare
09 4315 2344
heidi.pirinen(at)kopiosto.fi

Meri Saarlinna

avräknings- och HR-assistent
09 4315 2339
meri.saarlinna(at)kopiosto.fi

Jan Tanhuanpää

planerare
09 4315 2343
jan.tanhuanpaa(at)kopiosto.fi

Tiina Tukiainen

avräkningsadministratör
09 4315 2341
tiina.tukiainen(at)kopiosto.fi

Laura Valkama

avräkningsadministratör
09 4315 2345
laura.valkama(at)kopiosto.fi

Rainer Vallius

avräknings- och planeringschef
09 4315 2342
rainer.vallius(at)kopiosto.fi