Ersättningar för medlemsorganisationer

Vi samlar in kopieringsersättningar för fotokopiering, utskrift och lagring av publikationer, som vi fördelar till våra medlemsorganisationer så att de kan använda dem för upphovsmännens och förläggarnas bästa.