Användning för bokillustrationer i bibliotek

Användning av bokillustrationer i en video gjord av biblioteket.