Användning för bokillustrationer i bibliotek

Kommunens bibliotek behöver ofta använda bokens illustration på bibliotekets hemsida, vid evenemang som anordnas av biblioteket eller på sociala mediekanaler som biblioteket administrerar. Behovet av användning kan till exempel vara relaterat till användningen av bokomslagsbilder i databaser, bokkataloger, onlinebibliotek. För dessa ändamål kan du få en licens från Kopiosto.