FÖR SKAPANDE ARBETE

Vi på Kopiosto möjliggör ansvarsfull användning av de publikationer och audiovisuella verk som omfattas av upphovsrätten. Samtidigt säkerställer vi att yrkesverksamma inom den kreativa branschen får de ersättningar de har rätt till för användningen av deras verk. Vi är Finlands mest omfattande upphovsrättsorganisation för skapande verksamhet.

Läs mer om Kopiosto

Aktuellt

Företagare inom den kreativa branschen växer till förhandlare

”Eftersom arbetet ofta är av projektkaraktär och vi ofta förhandlar om vår egen lön, måste vi som uppträder vara ekonomiorienterade förhandlare”, resonerar skådespelaren och programledaren Ernest Lawson.

Även drömjobbet är ett yrke

”Jag har upplevt situationer där min upphovsrätt inte har respekterats. Det har till exempel hänt att stora företag har försökt använda sådant som jag gjort i sitt eget namn och påstått att jag inte är upphovsmannen. Det är ganska knäckande för yrkesidentiteten”, berättar Ronja Salmi (f. 1993), journalist och programchef för Helsingfors Bokmässa.

Överenskommelse om högskolarnas kopieringslicenser

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI och Kopiosto har avtalat om kopieringslicenser för högskolors undervisnings-, forsknings- och förvaltningsbruk under åren 2020–2022. Den centraliserade avtalslösningen omfattar alla UNIFI:s och Arenes medlemsuniversitet och -yrkeshögskolor, vilket i praktiken innefattar alla högskolor i Finland.

Kopiosto ger den kreativa branschen 46 miljoner i upphovsrättsersättningar

Kopiosto redovisade år 2019 totalt närmare 46 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningar utbetalades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem. 

Kopiosto betalade ut 1,3 miljoner euro i utlåningsersättningar till bildupphovsmän

Till upphovsmän till bildkonstnärliga och fotografiska verk betalade vi ut sammanlagt 1,3 miljoner euro för biblioteksutlåning. Fördelningen av ersättningarna baserar sig på utlåningsstatistiken för år 2017.

Hur får jag Kopiosto-ersättningar?

Då du ger Kopiosto fullmakt att förvalta din upphovsrätt kan vi bevaka dina intressen och rättigheter. Vi betalar årligen ut miljontals euro i upphovsrättsersättningar både direkt till upphovsmännen och genom våra medlemsorganisationer. Vi ser till att du får de ersättningar du ska få för användningen av dina verk.

 

Upphovsrättsavtal för AV-upphovsmän

Kopiosto-fullmakt för upphovsmän till text och bild

Information om AV-ersättningar

Skaffa licens för användning av verk från oss

För att kopiera och använda verk inom företag eller på läroanstalter behöver man i allmänhet upphovsmännens och utgivarnas tillstånd. Vi erbjuder heltäckande licenser för de flesta situationer där man kan vilja använda verk, oavsett om det gäller tv-program eller bild- och textmaterial. De ersättningar som samlas in genom försäljningen av licenser möjliggör kreativt arbete och professionell innehållsproduktion även i framtiden.

 

Licenser för användning av verk

Kopieringslicenser för företag

Användning av tv-program i undervisning

Ett roligt sätt att lära sig om upphovsrätten!

Kopiraittila skola är ett avgiftsfritt spelifierat webbmaterial avsett som stöd till undervisning i och inlärning av upphovsrätt, som produceras av oss. Webbplatsen erbjuder spelmaterial för olika årskurser, gymnasier, yrkesutbildningen samt för lärare och lärarutbildningen.

kopiraittila.fi

AVEK – Stödjer kreativt arbete

Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som verkar som en del av Kopiosto, stöder den en mångsidig audiovisuell kultur med upphovsrättsmedel. AVEKs stöd ger upphov till nya dokumentärer, animationsfilmer och kortfilmer samt mediekonstverk.

AVEK

AVEKs stöd

AVEK-tidningen

Känner du till upphovsrättens grunder?

Upphovsrätten är en bestämmanderätt som tillkommer den som har gjort ett skapande arbete och om vilken det stadgas i upphovsrättslagen och upphovsrättsförordningen. De upphovsmän inom kreativa branscher som har upphovsrätt kan vara exempelvis författare, bildkonstnärer, fotografer, manusförfattare, regissörer, koreografer, tonsättare, sångtextförfattare eller översättare.

Här hittar du grundläggande information om upphovsrätten:

 

Upphovsrättens ABC

Upphovsrättsordlista

Vanliga frågor om upphovsrätten

Förutsättningar för en framgångsrik kreativ ekonomi

Över 100 000 finländare arbetar inom den kreativa ekonomin. Kreativa upphovsmän skyddas av ett starkt, lagstadgat upphovsrättsskydd. Det ger dem utkomst och möjligheter att åstadkomma nya innehåll. Ett aktuellt och fungerande upphovsrättssystem gynnar hela samhället.

Läs mer om Kopiostos verksamhet, värderingar och strategi