Kommuner

Kommunerna har ingått ett avtal gällande kopiering med oss. Kopieringsavtalet för kommuner gäller kopiering inom kommunens administrativa verksamhet.