Tag: vidaresändning av tv-kanaler

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Riksdagen behandlar lagstiftning som är viktig för den kreativa branchen

Regeringens proposition med förslag till reform av upphovsrättslagen behandlas fortfarande av riksdagen. I våra utlåtanden och vårt påverkansarbete betonar vi att lagen måste trygga rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare inom den kreativa branschen.
Läsa mera
Sami Kokljuschkin

Reformen av upphovsrättslagen förtydlingar vidaresändingen av inhemska tv-kanaler

Riksdagen behandlar som bäst en partiell reform av upphovsrättslagen som ska göra att lagen motsvarar de EU-direktiv som är bindande för Finland. Vår biträdande förste jurist Sami Kokljuschkin betonar att reformen skapar en grund som respekterar rättigheterna för upphovsmän av tv-program inom den inhemska av-branschen.
Läsa mera
Johtaja Arto Tamminen

Kan kabeloperatörna fortsätta som fripassagerare?

Arto Tamminen, vår direktör som ansvarar för licensutvecklingen, utmanar Finlands regering att lösa den ekonomiskt viktigaste frågan om online-sändningsdirektivet för tv-programmens upphovsmän. ”Finland kan inte landsomfattande göra sig av med vidaresändningen genom att göra om den till något som den inte är – till en original sändning.”
Läsa mera

Förteckningarna över okända upphovsmän för tv-program för år 2020 har publicerats

Varje år betalar vi upphovsrättsersättningar åt över 10 000 upphovsmän av tv-program. Ersättningar samlas dock också in för programmen som vi inte kan betala på grund av bristfälliga uppgifter om upphovsrätten. Är du den upphovsman vi söker?
Läsa mera

Kopiosto betalade 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2020.
Läsa mera

Kopiosto betalade 9 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av- och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 8,8 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2019.
Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler via satellit

Vi beviljar licenser för vidaresändning av svenska tv-kanaler via satellit.
Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler på internet (OTT)

Från Kopiosto får man licenser för distribution av utländska tv-kanaler på internet (OTT-distribution).
Läsa mera

Kopiosto betalade ut 7 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och aktörer

Den här veckan har vi betalat ut nästan 7 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare för audiovisuella verk. Ersättningarna har samlats in för användning av av-verk.
Läsa mera

Ansök om besvärstillstånd hos högsta domstolen för tolkning om upphovsrättslagen

I juni gav marknadsdomstolen sitt beslut om frågan om vidaresändning av tv-program. Enligt domstolens tolkning handlar det inte om vidaresändning ifall man sänder vidare inhemska tv-program genom kabel-tv-nätverk. Kopiosto har ansökt om besvärstillstånd hos högsta domstolen.
Läsa mera