Tag: vidaresändning av tv-kanaler

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

En tolkning om upphovsrättslagen från marknadsdomstolen: formedlande av inhemska tv-kanaler genom kabel-tv-nätverk är inte vidaresändning

Marknadsdomstolen gav idag sitt beslut om frågan om vidaresändning av tv-program. Enligt domstolens tolkning handlar det inte om vidaresändning ifall man sänder vidare inhemska tv-program genom kabel-tv-nätverk. Kopiosto överväger att ansöka om besvärstillstånd från den högsta domstolen.
Läsa mera

Kopiosto-kanaler

Vi erbjuder heltäckande upphovsrättslicenser för vidaresändning av nedan nämnda kanaler i kabel- och iptv-nätverk, i centralantennät samt på hotell.
Läsa mera

Vidaresändning via marknät

Vi beviljar licenser för vidaresändning av svenska tv-kanaler via marknät. 
Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler på hotell och fartyg

Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler i centralantennät

Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler i kabel- och iptv-nätverk

Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler

Vi beviljar licenser för vidaresändning av tv-kanaler i exempelvis kabel-tv- och centralantennät.
Läsa mera