Tag: kreativa branschen

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Systemfel i lagstiftingen måste åtgärdas: Upphovsmännen måste garanteras rätt att besluta om användingen av deras verk i digitala tjänster

Användningen av kulturinnehåll på digitala plattformar ökar, men en allt mindre del av intäkterna hamnar hos det kreativa arbetets upphovsmän. I sommarens SuomiAreena krävde upphovsmännen hårdare åtgärder av beslutsfattarna för att man nu och i framtiden ska kunna förtjäna ett uppehälle på den digitala användningen av verken.
Läsa mera
Petition is handing to the Minister of Economic Affairs Mika Lintilä. Eicca Toppinen, Virpi Suutari, Hannaleena Heiska, Lintilä, Anne Salomaa and Lauri Kaira are in the row.

Uppropet för kampanjen "Finland lever av kreativitet" överlämnades till näringsminister Lintilä

Kampanjen ”Finland lever av kreativitet” överlämnade sitt upprop till näringsminister Mika Lintilä (centern) idag. Uppropet med mer än 4 700 namn av välkända aktörer och medborgare inom det kreativa arbetet krävde att branschens uppskattning ska höjas: de kreativa branscherna är en hållbar tillväxtmöjlighet för Finland och en internationellt betydande näring. Undertecknarna åberopade ministern att nedskärningarna i branschen ska vändas till investeringar och att branschen ska att beaktas jämlikt i förhållande till andra näringar i framtiden.
Läsa mera

Skapande mot morgondagen: I SuomiAreena reflekterar man över det skapande arbetet i en digital tid

Hur kan en upphovsman till skapande arbete tjäna sitt uppehälle på digitala plattformar? Och hur kan lagstiftningen möjliggöra kulturens livskraft och kontinuitet? Dessa frågor går man till botten med den 13 juli i SuomiAreena, där den kreativa branschen riktar blicken mot framtiden.
Läsa mera

Repetition är kunskapens moder: Konstnärer i den kreativa branschen förtjänar kompensation för sitt arbete

Meddelandet i titeln verkar uppenbart, men tyvärr är det inte det. I sitt blogginlägg frågar vår kommunikationsexpert Iina Saarinen vilken typ av värde vi är redo att ge den kreativa branschen, nu när den är i kris.
Läsa mera

Den kreativa branschen får inte glömmas när Finlands ekonomi stimuleras

I höstens budgetmangling minskade finansministeriet undervisnings- och kulturministeriets förslag till anslag för Utbildningsstyrelsens driftsutgifter med 3,3 miljoner euro. Denna nedskärning försämrar verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna som redan befinner sig i en utmanande situation.
Läsa mera

Intervju med kulturminister Annika Saarikko

Läsa mera

Kopiosto ger den kreativa branschen 46 miljoner i upphovsrättsersättningar

Kopiosto redovisade år 2019 totalt närmare 46 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningar utbetalades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem. 
Läsa mera

Intervju med kulturminister Hanna Kosonen

"Ett tydligt och rättvist upphovsrättssystem är en fördel både för upphovsmännen inom den kreativa branschen och för dem som använder innehållet”, konstaterar minister Kosonen.
Läsa mera

”Kreativ kompetens borde läggas i samma paket med teknologisk kompetens”

Vad för effekt har kreativitet på ekonomin? Hur borde man undervisa och utnyttja kreativitet i utbildningen? Dessa frågor diskuterades vid ett diskussionstillfälle för organisationer inom den kreativa sektorn på SuomiAreena.
Läsa mera

Den kreativa ekonomin ska ges en grund för tillväxt

Våra mål för valperioden 2019−2023.
Läsa mera