Tag: kreativ ekonomi

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Förutom stipendier behöver kulturen fungerande strukturer

Den kreativa branschen har drabbats hårt av begränsningarna förorsakade av coronan. Vi hör nu ständigt rop på hjälp från de som arbetar med kultur: branschen behöver stöd – mer och snabbare. I sin blogg påminner vår vd Valtteri Niiranen om att det förutom kortsiktiga åtgärder också är viktigt att rikta blicken längre fram mot strukturer som stöder branschen.
Läsa mera

Repetition är kunskapens moder: Konstnärer i den kreativa branschen förtjänar kompensation för sitt arbete

Meddelandet i titeln verkar uppenbart, men tyvärr är det inte det. I sitt blogginlägg frågar vår kommunikationsexpert Iina Saarinen vilken typ av värde vi är redo att ge den kreativa branschen, nu när den är i kris.
Läsa mera

Den kreativa branschen får inte glömmas när Finlands ekonomi stimuleras

I höstens budgetmangling minskade finansministeriet undervisnings- och kulturministeriets förslag till anslag för Utbildningsstyrelsens driftsutgifter med 3,3 miljoner euro. Denna nedskärning försämrar verksamhetsförutsättningarna för de kreativa branscherna som redan befinner sig i en utmanande situation.
Läsa mera

”Kreativ kompetens borde läggas i samma paket med teknologisk kompetens”

Vad för effekt har kreativitet på ekonomin? Hur borde man undervisa och utnyttja kreativitet i utbildningen? Dessa frågor diskuterades vid ett diskussionstillfälle för organisationer inom den kreativa sektorn på SuomiAreena.
Läsa mera

Den kreativa ekonomin ska ges en grund för tillväxt

Våra mål för valperioden 2019−2023.
Läsa mera