Tag: kompensationsavgift

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Ersättningar som är betydande för av-branschen som kompensation för privat kopiering tryggade för flera år framöver

Nivån på kompensationen för privat kopiering fastställs på den bekanta nivån om 11 miljoner euro för fyra år framöver. Detta tryggar direkt de ersättningar som vi redovisar till tv-programmens upphovsmän för privat kopiering samt grunder för finansieringen för Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som är en del av oss.
Läsa mera

Förteckningarna över okända upphovsmän för tv-program för år 2020 har publicerats

Varje år betalar vi upphovsrättsersättningar åt över 10 000 upphovsmän av tv-program. Ersättningar samlas dock också in för programmen som vi inte kan betala på grund av bristfälliga uppgifter om upphovsrätten. Är du den upphovsman vi söker?
Läsa mera

Kopiosto betalade 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2020.
Läsa mera

Nivå på kompensationen för privat kopiering förblir förändrad år 2022

I budgetmanglingen som avslutades i går gjorde regeringen en justering och slopade den hotande nedskärningen av kompensationen för privat kopiering.
Läsa mera

Förutom stipendier behöver kulturen fungerande strukturer

Den kreativa branschen har drabbats hårt av begränsningarna förorsakade av coronan. Vi hör nu ständigt rop på hjälp från de som arbetar med kultur: branschen behöver stöd – mer och snabbare. I sin blogg påminner vår vd Valtteri Niiranen om att det förutom kortsiktiga åtgärder också är viktigt att rikta blicken längre fram mot strukturer som stöder branschen.
Läsa mera

Kopiosto delar ut upphovsrättsersättningar till kreativa branscherna: år 2020 redovisades 66 miljoner euro

År 2020 avräknade Kopiosto nästan 66 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän, förläggare och producenter. Ersättningsbeloppet ökade undantagsvis med 20 miljoner euro jämfört med föregående år. Avräkningarna ökade på grund av att vi i fjol utöver övriga ersättningar lyckades avräkna flera års ackumulerade ersättningar till APFI, som representerar producenter inom den audiovisuella branschen.
Läsa mera

Studie: Mängden privatkopiering nästan som förut

Enligt en studie som publicerades i början av året skedde det inga avsevärda förändringar under 2020 i fråga om privatkopiering. Av den studie som Taloustutkimus utfört på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet framgår det att totalvolymen privatkopiering år 2020 uppgick till cirka 258–276 miljoner lagliga privata kopior av musik- och videofiler.
Läsa mera

En miljon euro i extra betalningar från Kopiosto till av-upphovsmän

Ersättningar som betalats till upphovsmän av och utövande artister i tv-program kommer från kompensationen för privat kopiering och reservationer för ersättningar för inspelning i undervisningssyfte, från betalningar under perioden 2015–2017.
Läsa mera

Kopiosto betalade 9 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av- och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 8,8 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2019.
Läsa mera

Kopiosto betalade ut 7 miljoner i upphovsrättsersättningar till upphovsmän och aktörer

Den här veckan har vi betalat ut nästan 7 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare för audiovisuella verk. Ersättningarna har samlats in för användning av av-verk.
Läsa mera