Tag: information om upphovsrätt

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Upphovsrättslagen ger nya rättigheter för upphovsmannen och tidningsutgivaren

EU:s upphovsrättsdirektiv ändrar Finlands lagstiftning. Det har pratats mycket om att minska värdeklyftan: direktivet ställer ett upphovsrättsligt ansvar för de innehåll som delas på plattformstjänster som Facebook och Instagram. Men vad allt mer kan direktivets beaktande i Finlands upphovsrättslag medföra?
Läsa mera

Kommentarverket till lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som reglerar upphovsrättsorganisationerna till hjälp vid tillämpningen av lagen

Boken Laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista – kommentaari ja käsikirja (Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt – kommentar och handbok), skriven av vår verkställande direktör Valtteri Niiranen och Teostos direktör Martti Kivistö, kom ut i januari. Verket förklarar bakgrunden till lagen och dess paragrafer samt är en guide för alla som är intresserade av upphovsrättigheter.
Läsa mera
Opetus-ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston hallitusneuvos Anna Vuopala

Upphovsrättssystemet kan utvecklas med ©-info

På internet är det ofta svårt att greppa vilka typer av innehåll det är tillåtet att använda och vilka inte. Enligt regeringsrådet Anna Vuopala vid undervisnings- och kulturministeriets avdelning för kultur- och konstpolitik synliggör Kopiostos ©-info-ikon upphovsrättslagens komplicerade bestämmelser förträffligt väl och hjälper användaren att göra rätt.
Läsa mera

Upphovsrättsbarometern 2020: Kreativa proffs uppskattas, upphovsrätten är viktiga

En tydlig majoritet av finländarna anser fortfarande att upphovsrätten är viktig, framgår det av den nya Upphovsrättsbarometern. Också upphovsrättsorganisationerna och ersättningarna för upphovsrätten upplevs som viktiga. Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf beställer årligen undersökningen av Taloustutkimus.
Läsa mera

Information om upphovsrätt till läroanstalter

Kopiosto erbjuder upphovsrätts- och licensutbildning för läroanstalter. Kopiraittila är ett spelifierat webbmaterial för inlärning av och undervisning i upphovsrättigheter.
Läsa mera

Upphovsrättens ABC

Upphovsrätten är en bestämmanderätt som tillkommer den som har gjort ett skapande arbete och om vilken det stadgas i upphovsrättslagen och upphovsrättsförordningen. De upphovspersoner inom kreativa branscher som har upphovsrätt kan vara exempelvis författare, bildkonstnärer, fotografer, manusförfattare, regissörer, koreografer, tonsättare, sångtextförfattare eller översättare. På denna sida kan du läsa mer om upphovsrättens grunder.
Läsa mera

©-info anger upphovsmän och användningsrättigheterna

©-info-ikonen gör det lättare att använda innehållet på en webbplats. Bakom ikonen finns information om innehållets upphovsmän samt information om hur andra får använda innehållet.
Läsa mera

Tutorläraraverksamheten har utvidgas till gymnasierna

Kopiosto har sedan 2017 utbildat tutorlärare om upphovsrätten. I grundskolorna finns nu nästan 2 300 tutorlärare. Nu ska tutorlärarverksamheten utvidgas även till gymnasierna. Genom tutorverksamheten främjar och sprider man digitala kunskaper samt stödjer utveckling av undervisningen i enlighet med den nya pedagogiken och grunderna för de nya läroplanerna.
Läsa mera

I Kopiostos serietävling belönades barn och unga i två serier

Priserna i tävlingen ”Varje verk har sin upphovsman!” har delats ut. Till tävlingen som uppmuntrade att fundera på upphovsrättigheter kom in totalt 74 fantastiska serier tecknade av barn och unga. De tre bästa bidragen i båda serierna belönades.
Läsa mera

Undersökningsverksamhet

Vi utreder användningen av verk som omfattas av upphovsrätten i olika sektorer av samhällslivet från läroanstalter till företag. Med hjälp av undersökningar fördelar vi ersättningar in till de kreativa upphovspersonerna.
Läsa mera