Tag: ersättningar för av-upphovsperson

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto betalade 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovspersoner av och utövande artister i tv-program

Vi har betalat drygt 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2022.
Läsa mera

Ambassadör för berättelser och information tror på framtiden för rikt tv-innehåll

En nyfiken inställning till livet och en social personlighet har resulterat i många olika slags tv-produktioner för journalisten och programledaren Sonja Kailassaari. När hon förmedlar berättelser och information till tittarna värdesätter hon om så bara en enda person får stöd eller hjälp tack vare tv-programmet.
Läsa mera

Den kreativa branschen fick 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar från Kopiosto

År 2022 avräknade Kopiosto 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer.
Läsa mera

Upphovsrättsersättningar främjar de inhemska krativa brancherna

De upphovsrättsersättningar som vi delar ut till våra medlemsorganisationer inom de kreativa branscherna möjliggör ofta att nya verk skapas och att branschen utvecklas. Våra medlemsorganisationer använder de upphovsrättsersättningar vi samlar in varje år för olika användningsändamål, såsom stipendier, priser, utbildningar och kommunikation.
Läsa mera

Ersättningar som är betydande för av-branschen som kompensation för privat kopiering tryggade för flera år framöver

Nivån på kompensationen för privat kopiering fastställs på den bekanta nivån om 11 miljoner euro för fyra år framöver. Detta tryggar direkt de ersättningar som vi redovisar till tv-programmens upphovsmän för privat kopiering samt grunder för finansieringen för Centralen för audiovisuell kultur AVEK, som är en del av oss.
Läsa mera

Den kreativa branschen fick 57 miljoner euro i upphovsrättsersättningar från Kopiosto

År 2021 fördelade Kopiosto 57,1 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare.
Läsa mera
Johtaja Arto Tamminen

Kan kabeloperatörna fortsätta som fripassagerare?

Arto Tamminen, vår direktör som ansvarar för licensutvecklingen, utmanar Finlands regering att lösa den ekonomiskt viktigaste frågan om online-sändningsdirektivet för tv-programmens upphovsmän. ”Finland kan inte landsomfattande göra sig av med vidaresändningen genom att göra om den till något som den inte är – till en original sändning.”
Läsa mera

En historieberättare hämtar intimt från sitt eget liv

Jani Toivola är en mångsidig person. Dansare. Programledare. F.d. riksdagsledamot. Skådespelare. Författare. Olika former av kreativitet har varit viktiga för Toivola vid olika tidpunkter.
Läsa mera

Förteckningarna över okända upphovsmän för tv-program för år 2020 har publicerats

Varje år betalar vi upphovsrättsersättningar åt över 10 000 upphovsmän av tv-program. Ersättningar samlas dock också in för programmen som vi inte kan betala på grund av bristfälliga uppgifter om upphovsrätten. Är du den upphovsman vi söker?
Läsa mera

Kopiosto betalade 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 11 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2020.
Läsa mera