Ersättningar för av-upphovspersoner

Kopiosto betalar upphovspersoner och utövande artister ersättningar för efteranvändning av radio- och tv-program.