Ersättningar för av-upphovsmän

Kopiosto betalar upphovsmän och utövande artister ersättningar för efteranvändning av radio- och tv-program.