Category: Nyhet

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto betalade 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovspersoner av och utövande artister i tv-program

Vi har betalat drygt 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2022.
Läsa mera
Ministeri Sari Multala on keskellä kuvaa, hymyilee ja katsoo kameraan.

”Med upphovsrätter säkerställer man upphovspersonernas inkomst”, betonar forsknings- och kulturminister Sari Multala

Kultur har samtidigt ett egenvärde och är en viktig näringsgren, som har potential för export samt turistattraktionskraft, betonar minister Multala. Med den kulturpolitiska redogörelsen som nämns i regeringsprogrammet vill man skapa en grund för långsiktig utveckling av kulturen.
Läsa mera

Kopiosto redovisade 13,3 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovspersoner och förläggare

Vi betalade ut 13,3 miljoner euro i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation.
Läsa mera

Upphovsrättslagen förnyades – starkare rättigheter för upphovsmän inom den kreativa branschen

Riksdagen godkände en uppdatering av upphovsrättslagen på måndagen. Lagändringarna förbättrar ställningen för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer på det sätt som EU-direktiven förutsätter.
Läsa mera

Den nya kopieringslicensen för körer och orkestrar gör det enkelt att respektera upphovsrätten

Upphovsrätten skyddar notpublikationer vars kopiering ofta kräver en licens. Den nya kopieringslicensen utarbetad av Kopiosto möjliggör kopiering av noter och låttexter för användning av körer och orkestrar.
Läsa mera

Lärarens vardag underlättas -den uppratedare upphovsrättslagen träder i kraft i april

I fortsättningen är användningen av verken för att åskådliggöra undervisningen möjlig utan tillstånd av upphovsrättsinnehavaren, såvida det inte finns en användningslicens tillgänglig.
Läsa mera

Enklare för biblioteken att använda litteratur och illustrationer i onlinemiljö

I och med det nya upphovsrättsavtalet är det ännu lättare för biblioteken att producera material med bokinnehåll för webben.
Läsa mera

Den kreativa branschen fick 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar från Kopiosto

År 2022 avräknade Kopiosto 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer.
Läsa mera

Riksdagen behandlar lagstiftning som är viktig för den kreativa branchen

Regeringens proposition med förslag till reform av upphovsrättslagen behandlas fortfarande av riksdagen. I våra utlåtanden och vårt påverkansarbete betonar vi att lagen måste trygga rättigheterna för upphovsmän och andra rättsinnehavare inom den kreativa branschen.
Läsa mera

Kopiosto betalade 3,6 miljoner euro i kopieringsersättningar till upphovsmän och förläggare

Vi betalade ut 3,6 miljoner i kopieringsersättningar till 26 av våra medlemsorganisationer som representerar olika branscher inom kultur och kommunikation. Summan innefattar den andra raten av ersättningar för kopiering av texter, bilder och noter som vi samlat in i år.
Läsa mera