Tag: läroanstalt

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Användning av material i distansundervisning

Många lärare och lärande finner sig nu i en ny situation, där undervisningen helt övergått till distansundervisning på nästan alla årskurser. Det är möjligt att använda mångsidigt material även vid distansundervisning. Man kan dela videor på nätet med lärande genom länkar. Lärare kan kopiera och dela mångsidigt material med Kopiostos kopieringslicens för användning av lärande i en sluten lärmiljö. Nästan alla läroanstalter har Kopiostos kopieringslicens i bruk.
Läsa mera

Läroanstalter för fritt bildningsarbete

Läroanstalter för fritt bildningsarbete skaffar kopieringslicens direkt från oss. Sommaruniversiteten i Finland rf, Medborgarinstitutens förbund MiF, Bildningsalliansen och Finlands Folkhögskolförening rekommenderar att deras medlemmar skaffar vår kopieringslicens och har förhandlat fram en heltäckande licenslösning och ett rabatterat pris för sina medlemmar. Studiecentraler och idrottsutbildningscenter kan få en likande licens direkt från oss.
Läsa mera