Tag: läroanstalt

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Vad kostar licensen för användingen av tv-program i undervisningen?

Vi avtalar om licenser för användning av tv-program i undervisning för av-upphovsmännens räkning.
Läsa mera

Övriga anvisningar för användning av tv-program i undervisningen

Läsa mera

Lärarna får tillgång till gamla studentexamensprov och materialet i dem

De gamla studentexamensproven och det material som ingått i dem kan nu användas av lärarna via webbtjänsten Examina som Studentexamensnämnden öppnat. I tjänsten finns också inspelningarna från hörförståelseproven i främmande språk och det andra inhemska språket.
Läsa mera

Användning av tv-program i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har via Kopiosto, sändarbolagen och APFI, som representerar filmproducenter, skaffat licenser för inspelning och visning av radio- och tv-program i undervisningen.
Läsa mera

QR-kodäventyr i Kopiraittila skola

De gamla filmrullarna har försvunnit från museet, och en upphovsrättsriddare kommer till Kopiraittila för att reda ut brott. Vad är det för konstiga saker som händer i Kopiraittila? Lös Kopiraittilas mysterier och lär dig samtidigt om upphovsrätt med hjälp av QR-kodfrågesporten.
Läsa mera

Avtalet om kopieringslicenserna för universitet och yrkeshögskolor har ingåtts

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och Kopiosto rf har avtalat om kopieringslicenser för högskolors undervisnings-, forsknings- och förvaltningsbruk under åren 2018–2019. Den centraliserade avtalslösningen omfattar alla UNIFI:s och Arenes medlemsuniversitet och -yrkeshögskolor.
Läsa mera