Tag: Nationalbiblioteket

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Hästfolk är också intresserade av gångna tider

Tidningen Hevosurheilu ska börja digitalisera sina tidningar. ”Våra prenumeranter vill läsa artiklar om hästar, kuskar, tränare och hästskötare också från gångna tider”, säger tidningens verkställande direktör Keijo Kinnula. De upphovsrättslicenser som behövs för digitaliseringen har man avtalat om med Kopiosto.
Läsa mera

Nationalbiblioteket öppnade digitaliserade tidningar från 1930-talet för kundanvändning

Nationalbibliotekets utbud av digitaliserade tidningar utökades med 10 år, då alla tidskrifter som utkommit i Finland före den 31 december 1939 blev tillgängliga. Tidningarna är allmänt tillgängliga i digi.kansalliskirjasto.fi-tjänsten. Utökningen av utbudet bygger på ett avtal mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto om tidningarnas användarrätt.
Läsa mera

Alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland digitaliseras fram till 2024

Nationalbiblioteket digitaliserar under de kommande tre åren alla svenskspråkiga dagstidningar som publicerats i Finland. Projektet möjliggörs av ett stöd på totalt 1,85 miljoner euro från åtta finlandssvenska fonder och stiftelser. Tidningarna tillgängliggörs på webben samt på arkiv och friexemplarsbibliotek i bland annat Helsingfors, Mariehamn, Vasa och Åbo. Nyttjanderätterna till materialet är överenskomna med Kopiosto.
Läsa mera

Gammalt tidningsmaterial görs tillgängligt för forskare

Genom Tutkain-projektet får Nationalbiblioteket förmedla tidnings- och tidskriftsmaterial i digital form ur sina samlingar för forskningsbruk.
Läsa mera

Inhemska tidningresurser tillgängliga på internet för forskning

Inom ramen för projektet Tutkain tillgängliggör Nationalbiblioteket ett omfattande upphovsrättsskyddat tidnings- och tidskriftsmaterial så att högskoleforskare kan använda det på nätet. Inhemska dagstidningar och tidskrifter finns tillgängliga på digi.kansalliskirjasto.fi tack vare ett avtal mellan Nationalbiblioteket och Kopiosto.
Läsa mera

Historiska tidningar från Karelen för digital användning

Gamla tidningar från Kexholm och Ladogaområdet finns nu elektroniskt tillgängliga i Nationalbibliotekets webbtjänst. Nationalbiblioteket och Kopiosto har ingått ett avtal om digitalisering och öppen användning av tidningarna på nätet.
Läsa mera

Historiska tidningsarkiv öppnas – Kopiosto och Nationalbiblioteket gör allt fler digitaliserade tidningar tillgängliga för allmänheten

Upphovsrättsorganisationen Kopiosto och Nationalbiblioteket har ingått ett avtal om användningen av tidningar och tidskrifter i Nationalbibliotekets samlingar på nätet under 2018.
Läsa mera

Kopiosto och Nationalbiblioteket har avtalat om publicering av tidningar från de tidiga åren av självständigheten

Upphovsrättsorganisationen Kopiosto och Nationalbiblioteket har avtalat om nätpublicering av tidningar och tidskrifter i Nationalbibliotekets samlingar.
Läsa mera