Tag: bidrag

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Upphovsrättsersättningar främjar de inhemska krativa brancherna

De upphovsrättsersättningar som vi delar ut till våra medlemsorganisationer inom de kreativa branscherna möjliggör ofta att nya verk skapas och att branschen utvecklas. Våra medlemsorganisationer använder de upphovsrättsersättningar vi samlar in varje år för olika användningsändamål, såsom stipendier, priser, utbildningar och kommunikation.
Läsa mera

Journalistik är inte en individuell gren

Anu Silfverberg är motiverad att arbeta inom journalistik på grund av journalistikens samhälleliga kraft. ”Det är ett viktigt yrke för mig, som bör utövas med ära. Inte bara för branschens skull, utan också för samhällets skull.” 
Läsa mera

Ersättningar för text- och bildskapare

Vi samlar in kopieringsersättningar för fotokopiering, utskrift och lagring av publikationer, som vi fördelar till våra medlemsorganisationer så att de kan använda dem för upphovspersonernas och förläggarnas bästa. 
Läsa mera