Author: Iina Saarinen

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Vanliga frågor om licens för användning av illustrationer för bibliotek

I denna sida svarar vi frågor om licens för användning av illustrationer för bibliotek. Vi ska komplettera och uppdatera sidan.
Läsa mera

Mer tid för förhandlingarna – de utländska kanalerna syns normalt också efter årsskiftet

Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto har kommit överens med operatörerna om en ytterligare tidsfrist på en månad under vilken man strävar efter att nå en gemensam lösning på distributionen av utländska tv-kanaler i iptv- och kabelnätet.
Läsa mera

Elina Brotherus för en dialog med olika konstarter

Fotokonstnären Elina Brotherus hämtar inspiration från konsthistorien, litteraturen och arkitekturen. Det viktigaste i bilderna är dock den mänskliga närvaron.
Läsa mera

Är du den upphovsman vi söker?

För tv-program samlas det varje år upphovsrättsersättningar som vi inte kan betala ut till upphovsmän på grund av bristfälliga uppgifter.
Läsa mera

Ersättningar för radioprogram

Vi betalar ersättningar för upphovsmän till radioprogram för inhemska program som visas på nationella radiokanaler och för användning av radioprogram i biblioteket och institutioner.
Läsa mera

Ersättningar för tv-program

Vi betalar ersättningar för upphovsmän till TV-program och artister i programmen från olika användningsområden – för privat bruk av programmen, nätlagringstjänster och användning i undervisningssyfte. Olika upphovsmäns rätt till ersättningar varierar efter typ av ersättning och typ av program.
Läsa mera

Aktuella ämnen, ångest och ett besynnerligt mysteriumplask

Årets Illustratör Aliina Kauranne anser att bildkonstnärerna spelar en viktig roll när det gäller att väcka den samhälleliga diskussionen. ”Vi upphovsmän är ansvariga för hurudana bilder och hurudan kultur vi håller på att skapa”.
Läsa mera

Kopieringsersättningar till rätssinnehavare som inte hör till Kopiosto

En utomstående rättsinnehavare, det vill säga en upphovsman eller förläggare som inte har gett en fullmakt till Kopiosto eller dess medlemsorganisation, kan begära kopieringsersättning från Kopiosto under vissa förutsättningar.
Läsa mera

Förlagschef Nana Sironen vill ha upphovsmännens och förlaggarnas åsikter i diskussionen om ljudbokstjänster

Förlagschefen Nana Sironen, som översatt bokserien Warriors, funderar över bokbranschens framtid. ”Jag tror att intressanta berättelser, välstrukturerad kunskap och välgjord underhållning kommer att bibehålla sin popularitet.”
Läsa mera

Livet är improvisation – så varför är vi så rädda för att uppträda?

Vid sidan av skådespelandet leder Jaana Saarinen (f. 1955) bland annat kurser i att framträda inför publik, och hon hoppas att det mod de ger deltagarna även ska påverka andra delar av livet än arbetslivet. ”Positivitet är inte att man låtsas vara glad eller tvingar sig själv att le, utan innebär att man har ett lyhört och öppet sinne. Jag vill att vi ska ha mer mod att ta emot och dela saker med varandra.”
Läsa mera