Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Usein kysyttyä AV-korvauksista


1. Ketkä voivat saada tekijänoikeuskorvauksia?

Kopiosto maksaa henkilökohtaisia tekijänoikeuskorvauksia radio- ja televisio-ohjelmien jälkikäytön osalta tekijöille, kuten käsikirjoittajille, toimittajille, ohjaajille, leikkaajille, lavastajille, pukusuunnittelijoille, kuvaajille, kuvittajille, näyttelijöille, selostajille, kääntäjille, kuvittajille sekä äänisuunnittelijoille.

Kopioston jäsenjärjestöt vahvistavat vuosittain tekijänoikeuskorvausten jakoperusteet, joiden mukaan eri ohjelmatyyppien ja tekijäryhmien korvaukset lasketaan. Laskentaan liittyvistä yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin sivulla Korvausten laskenta.

Tekijänoikeuskorvaukset tilitetään pääosin freelancereille, joiksi luokitellaan myös kaikki riippumattomiin tuotantoyhtiöihin työsuhteessa olevat tekijät. Lähettäjäyhtiöön (Yle ja MTV3) vakituisessa työsuhteessa oleville tekijöille maksetaan kuitenkin yksityisen käytön korvausta eli hyvitysmaksua.

2. Millä kanavilla esitetyistä televisio-ohjelmista maksetaan tekijänoikeuskorvauksia?

Tekijänoikeuskorvauksia maksetaan Ylen kanavien lisäksi kaikkien kotimaisten kaupallisten ilmaiskanavien ohjelmista. Korvattavuus eri kaupallisten kanavien välillä vaihtelee vuosittain. Lisäksi korvauslajin tyyppi määrittelee myös ohjelman korvattavuutta.

3. Mitä tietoja tekijän pitää toimittaa KopiostoON?

Jotta tekijänoikeuskorvaukset voidaan maksaa, tulee Kopiostolla olla tekijän ajan tasalla olevat henkilö-, pankkiyhteys- ja verotiedot sekä tekijänoikeussopimus tai maksuvaade.

Kopioston AV-tekijän extranet-palvelu on kätevin tapa asioida ja toimittaa korvauksiin tarvittavat tiedot. Palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Mikäli et käytä pankkitunnuksia, ota yhteyttä Kopioston AV-tilitykseen, tilitys(at)kopiosto.fi tai puh. 09 4315 2340.

Kopiosto ei saa automaattisesti ilmoitusta henkilötiedoista tapahtuvista muutoksista, joten tekijän tulee aina itse huolehtia siitä, että Kopiostolla olevat tiedot ovat ajan tasalla.

Kun tekijä on saamassa ensimmäistä kertaa korvauksia, tulee hänen toimittaa Kopiostoon kopio sivutulo-, freelancer- tai käyttökorvausverokortista. Myös eläkeläisten ja alaikäisten tulee toimittaa verokortti vuosittain.

4. Millaisen verokortin Kopiosto hyväksyy?

Tekijänoikeuskorvaukset ovat veronalaista tuloa. Hyväksyttävät verokortit ovat sivutulo-, freelancer- tai käyttökorvausverokortti.

Ensimmäistä kertaa korvauksia saavan tekijän tulee toimittaa Kopiostoon kopio verokortistaan. Tämän jälkeen Kopiosto saa ennakonpidätysprosentit aina suorasiirtona verohallinnolta. Eläkeläisten ja alaikäisten tulee toimittaa vuosittain verokortti Kopiostoon.

Verotiedoissa tapahtuvista muutoksista tulee aina ilmoittaa toimittamalla uusi ajan tasalla oleva verokortti. Jos tekijän veroprosentti ei ole Kopioston tiedossa, pidätetään veroa 60 prosenttia. Tekijän vastuulla on ilmoittaa Kopiostoon mahdolliset muutokset ennakonpidätystiedoissa. Oikaisuja ennakonpidätyksiin ei tehdä jälkikäteen Kopiostossa.

Ulkomailla pysyvästi asuva eli rajoitetusti verovelvollinen tekijä toimitaa Kopiostoon lähdeverokaavakkeen. Tekijän on toimitettava verokortti, mikäli rajoitettu verovelvollisuus päättyy. 

Verohallinto ei tarvitse ilmoitusta erillistä ilmoitusta maksetuista tekijänoikeuskorvauksista.

5. Milloin korvaukset maksetaan?

Kunkin korvauslajin tekijänoikeuskorvaukset tilitetään vuosittain, ja korvausten määrä muodostuu edellisenä vuonna esitettyjen ohjelmien perusteella. Jokaisen tilityksen yhteydessä tekijälle muodostuu tilityslaskelma, josta maksetun summan perusteet käyvät ilmi. Tilityslaskelmat ovat ladattavissa AV-tekijän extranet-palvelussa.

Korvaukset tilitetään pääsääntöisesti loppuvuonna. Tarkemmat maksuajankohdat varmistuvat, kun tilitysvalmistelu on valmis. 

Maksatusajoja on noin kerran kuukaudessa, ja tällöin maksetaan ne korvaukset, joita ei ole voitu aiempien tilitysten yhteydessä maksaa. Tekijälle kertyneitä, maksamattomia korvauksia säilytetään Kopiostossa kolmen vuoden ajan.

6. Kuka ilmoittaa tiedot tekemistäni ohjelmista KopiostoON?

Kotimaiset tuotantoyhtiöt toimittavat Kopiostolle ohjelmien tekoon osallistuneiden henkilöiden nimet, eikä tekijän itse tarvitse ilmoittaa ohjelman tietoja Kopiostoon. Ulkomaisten ohjelmien kääntäjätiedot saadaan pääosin käännöstoimistojen kautta.

Tekijöiden on hyvä kuitenkin varmuuden vuoksi pitää kirjaa tekemistään ohjelmista sekä tarkistaa tilityslaskelmien tiedot huolella.

7. Miten toimin, jos en ole saanut korvauksia tekemästäni ohjelmasta?

Kunkin tilityksen yhteydessä Kopiosto toimittaa tekijälle tilityslaskelman, josta korvausten perusteena olevat ohjelmat käyvät ilmi. On tärkeää, että tekijä tarkistaa aina saamansa tilityslaskelman tiedot, sillä mahdolliset puutteet tai virheet voidaan korjata vielä jälkikäteen.

Jos tilityslaskelmassa on virheellisiä tai puutteellisia tietoja, tekijä voi pyytää lähettäjäyritystä tai tuotantoyhtiötä lähettämään tekijätiedot Kopiostoon. Tekijä voi kuitenkin myös itse lähettää Kopiostolle listan tekemistään ohjelmista, mikäli niitä ei tuotantoyhtiön tai muun tahon toimesta Kopiostoon toimiteta tai jos tiedot puuttuvat tilityslaskelmasta. Ilmoitus tulee aina tehdä kirjallisesti, ja siitä tulee käydä ilmi ohjelman nimi, lähetyspäivä, -kanava sekä tekijän ominaisuus ohjelmassa. Jos samassa ohjelmassa ja ominaisuudessa on useita tekijöitä, tulee korjauspyyntö tehdä tuotantoyhtiön edustajan toimesta.

Korjauksia on mahdollista tehdä ohjelmiin, jotka on esitetty kolmen viimeisen tilitysvuoden aikana. 

8. OikeudenOMISTAJA on kuollut, miten perillisten tulee toimia?

Perillisen tulee ilmoittaa Kopiostoon oikeudenomistajan kuolemasta. Ilmoitus tehdään sähköpostitse (tilitys(at)kopiosto.fi), jonka jälkeen lähetämme perillisille tarvittavat lomakkeet ja lisäohjeet. Lomakkeet ovat myös tulostettavissa perillisohjeissa.

Kopioston toimisto neuvoo ja avustaa Kopioston valvomiin tekijänoikeuksiin ja lähioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

9. Maksaako Kopiosto korvauksia radio-ohjelmien tekijöille?

Kopiosto maksaa radio-ohjelmien tekijöille yksityisen käytön korvausta eli hyvitysmaksua sekä kirjasto- ja laitoskäyttökorvauksia.

Radio-ohjelmien korvaukset maksetaan kerran vuodessa. Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun