Televisio-ohjelmista maksettavat korvaukset

Maksamme korvauksia tv-ohjelmien tekijöille ja esittäjille eri käyttöalueilta – ohjelmien yksityisestä käytöstä, verkkotallennuspalveluista sekä opetuskäytöstä. Eri tekijöiden oikeus saada korvauksia vaihtelee korvauslajeittain ja ohjelmatyypeittäin.