Liity Kopiostoon

Oikeudenomistajat, eli tekijät, esittäjät ja kustantajat, antavat meille valtuutuksen myöntää puolestaan lupia teostensa käyttöön. Annettu valtuutus mahdollistaa, että huolehdimme oikeudenomistajan eduista ja oikeuksista.