Mitä valtionhallinnon lupa maksaa

Opetushallitus on hankkinut valtionhallinnon organisaatioille kopiointiluvan. Opetushallituksen maksama korvaus perustuu yhdessä tekemiimme selvityksiin kopioinnin määrästä ja sisällöstä sekä sivukohtaiseen hintaan. Luvasta maksetut korvaukset tilitämme teosten tekijöille ja kustantajille.