Toiminta

Me Kopiostossa mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön. Samalla varmistamme, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä.

Avoimuusraportit

Vuosikertomukset, tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Esitteet ja Kopioston säännöt