Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Miten korvaukset lasketaan?

Tekijänoikeuskorvausten tilitysten perustana on korvauksensaajien oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu. Televisio-ohjelmien tekijänoikeuskorvausten jako perustuu Kopioston jäsenjärjestöjen vuosittain vahvistamiin tilitysperiaatteisiin. Tilityksen pohjana käytetään ryhmäjakotaulukkoa, jossa on kuvattu myös televisio-ohjelmien luokitusperiaatteet. Jokainen televisiossa esitetty ohjelma sijoitetaan tiettyyn, Kopioston luokittelun mukaiseen ohjelmatyyppiin. Radio-ohjelmien laitos- ja kirjastokäyttökorvaukset on luokiteltu oman ryhmäjakotaulukon mukaan.

Korvauksia ei makseta mainoksista, tietoiskuista, lyhyemmistä uutislähetyksistä, chat-ohjelmista eikä ohjelmapuffeista.

Tilityslaskentaan vaikuttavat seuraavat seikat:

Kesto
Pidemmät ohjelmat saavat saavat samassa suhteessa enemmän korvauksia. Mainoksia ei lasketa mukaan kokonaiskestoon.

Luovuus
Kun ohjelman, esimerkiksi elokuvan, tekemiseen on osallistunut useita eri alojen luovan työn tekijöitä, sen tekemiseen käytetyn luovan panoksen määrä on suuri. Tällaisille ohjelmatyypeille jyvitetään enemmän korvauksia tekijänoikeuskertoimen avulla.

Koostumus
Yksittäisten tekijöiden ja esittäjien luovan panoksen määrä vaihtelee. Jotkut tekijät tai esittäjät vaikuttavat ohjelman koko sisältöön, esimerkiksi ohjaaja koko ohjelmaan, kun taas esimerkiksi graafikon panos näkyy vain ohjelman tietyissä osissa.

Käyttö
Ohjelman tai ohjelmatyypin todellinen käyttö (nauhoittaminen, esittäminen tai lainaaminen). Käyttö selviää joko käyttäjän, esimerkiksi kirjaston, tekemästä raportista tai käyttötutkimuksesta.

Yksityisen kopioinnin korvauksen (HYMATV) laskennassa käytetään käyttöintensiteettiä. Se perustuu Kopioston ulkopuolisella tutkimuslaitoksella teettämään mittaukseen siitä, miten suosittuja eri ohjelmatyypit ovat kotitalouksien tallennuksissa. Korvaukset ovat edellä mainitun korvauslajin osalta kompensaatiota tallentamisesta, eivät esittämisestä. Saadut mittaustulokset suhteutetaan ohjelmien lähetysmääriin, jolloin saadaan esiin eri ohjelmatyyppien suhteellinen suosio toisiinsa nähden.

Kanavakerroin

Tämä muuttuja huomioi sen, kuinka paljon kotitaloudet (HYMATV) tai opettajat (OPKO) ovat tallentaneet tv-ohjelmia miltäkin tv-kanavalta. Korvauksia painotetaan tämän seikan mukaisesti, jotta korvaukset kohdistuvat entistä tarkemmin juuri niille ohjelmille, joita todellisuudessa tallennetaan.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun