Kategoria: Lausunto

Hae samalla hakusanalla AVEK-sivustolta
  • Kaikki
  • Sivut
  • Ajankohtaiset
  • Tiedostoliitteet

Kirjallinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi

Kopiosto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lue lisää

Kirjallinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Teema: OKM/21/650/2019 Kopiosto ry:n vastaus kyselyyn näkövammaisille ja muille lukemisesteisille tarkoitettujen aineistojen valmistamisesta ja välittämisestä.
Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle

Teema: Valtioneuvoston jatkokirjelmä (UJ 38/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.
Lue lisää

Kirjallinen lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi

Teema: Kopiosto ry:n lausunto Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat -työryhmän esityksestä taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi
Lue lisää

Kirjallinen asiantuntijalausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Teema: Valtioneuvoston jatkokirjelmä (UJ 38/2018 vp) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.
Lue lisää

Kopioston kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan sivistys- ja tiedejaostolle

Kopiosto ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Lausunnon teemana hyvitysmaksu ja miten varmistetaan sen oikea taso.
Lue lisää

Kopioston lausunto sivistysvaliokunnalle

Kopioston lausunto eduskunnalle koskien esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2019.
Lue lisää

Kopioston lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Kopioston lausunto sivistysvaliokunnalle.
Lue lisää

Kopioston ja AVEKin kirjallinen asiantuntijalausunto

Kopioston ja AVEKin lausunto sivistysvaliokunnalle
Lue lisää

Kopioston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Kopioston vastaus valtiovarainministeriölle
Lue lisää