Kategoria: Lausunto

Hae samalla hakusanalla AVEK-sivustolta
  • Kaikki
  • Sivut
  • Ajankohtaiset
  • Tiedostoliitteet

Tekijänoikeuksien on toteuduttava myös tekoälyn kehittämisessä

Tekijänoikeuden suojaamaa aineistoa hyödynnetään laajasti tekoälyn kouluttamisessa. Euroopan unioni on nyt yhdenmukaistamassa tekoälyn sääntelyä. Lausunnossamme sivistysvaliokunnalle korostamme läpinäkyvyyden tärkeyttä tekijänoikeuksien toteutumiselle.
Lue lisää

E-aineistojen kirjastokäytöstä maksettava tekijöille lainauskorvausta

Lausuimme opetus- ja kulttuuriministeriölle lainauskorvausjärjestelmän laajentamisesta e-aineistoihin. Kannatamme lausunnossamme vahvasti e-lainauskorvauksen sisällyttämistä tekijänoikeuslakiin. Lainauskorvauksen nykyinen korvaustaso on säilytettävä ja määrärahaa kasvatettava tarvittaessa.
Lue lisää

Kopioston ja AVEKin lausunto Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportista

Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle sisältävät useita tärkeitä esityksiä luovan alan toimintaedellytysten parantamiseksi. Lausunnossamme opetus- ja kulttuuriministeriölle korostimme, etteivät ehdotukset saa jäädä vain esitystasolle, vaan niiden on johdettava myös käytännön toimiin.
Lue lisää

Kopioston lausunto sivistysvaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026

Annoimme lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026.
Lue lisää

Kopioston lausunto valtioneuvoston periaatepäätöksestä kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta (IPR-strategia)

Annoimme lausunnon valtioneuvostolle periaatepäätöksestä kansallisesta aineettomien oikeuksien strategiasta.
Lue lisää

Kopioston ja AVEKin lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

Annoimme lausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.
Lue lisää

Kopioston lausunto DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisesta

Annoimme opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon DSM-direktiivin ja verkkolähetysdirektiivin voimaansaattamisesta.
Lue lisää

Kopioston lausunto ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi

Annoimme työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon ehdotuksesta kansalliseksi aineettomien oikeuksien strategiaksi
Lue lisää

Kopioston lausunto näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä

Annoimme opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvien aineistojen tuottamisesta ja välittämisestä
Lue lisää

Kopioston asiantuntijalausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021

Annoimme asiantuntijalausunnon valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021
Lue lisää