Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Yksityinen käyttö ja muut tekijän yksinoikeuden rajoitukset

Tekijällä on pääsääntöisesti yksinoikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Kun teos julkaistaan tai julkistetaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Tekijänoikeuslaissa on useita poikkeuksia tekijän yksinoikeudesta. Näitä kutsutaan tekijänoikeuden rajoituksiksi.

Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti yleisön saataviin. Teos on puolestaan julkaistu silloin, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen.

Tekijän yksinoikeuden rajoituksista kopiointi yksityiseen käyttöön sekä siteeraus ovat yleisimpiä tekijän yksinoikeutta rajoittavia säännöksiä.

Yksityinen käyttö

Julkistetusta teoksesta saa valmistaa muutaman kappaleen yksityiseen eli omaan ja perheen käyttöön. Yksityiseen käyttöön valmistettuja kappaleita ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi niiden myynti on kiellettyä. Tietokoneohjelmien ja digitaalisessa muodossa olevien tietokantojen kopiointi ei kuitenkaan ole sallittua edes yksityiskäyttöön.

Siteeraus

Julkistetusta teoksesta saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. Esimerkiksi sitaatin käyttäminen voi olla mahdollista kritisoitaessa kyseistä teosta. Lainauksia on lupa ottaa tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Laissa ei kuitenkaan ole asetettu tiettyjä rajoja sitaatin pituudelle. Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita siteerattava teos.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun