Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kopiosto

Usein kysyttyä tekijänoikeudesta


1. Mitä tarkoitetaan yksityisellä kopioinnilla?

Tekijäoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Yksityisen käytön piiriin kuuluvat perhe ja lähimmät ystävät.

Yksityistä käyttöä varten valmistettuja kopioita ei saa käyttää muuhun kuin yksityisiin tarkoituksiin. Näin ollen valmistettuja kopioita ei saa myydä eikä julkisesti esittää. Muiden kuin elokuva- ja musiikkiteosten kopioinnin saa antaa myös jonkun toisen tehtäväksi.

Tietokoneohjelmien kopioiminen yksityiseen käyttöön on kokonaan kielletty.

2. Mitä tarkoitetaan laillisella lähteellä?

Yksityiseen kopiointiin liittyy laillisen lähteen vaatimus. Kopioinnin lähteen tulee olla laillisesti valmistettu (esimerkiksi aito CD-levy tai kirja) tai oikeudenhaltijoiden luvalla yleisölle välitetty (esimerkiksi normaali tv-lähetys). Laittomasta lähteestä tapahtuva kopiointi on kokonaan kiellettyä. Piraattilevyt sekä luvatta vertaisverkossa välitetyt teokset (musiikkikappaleet ja elokuvat) ovat laittomia lähteitä.

3. Mikä on tekijänoikeuslaissa tarkoitettu tehokas tekninen suojaus?

Tehokas tekninen suojaus on sellainen, joka on tekijän suostumuksella asetettu teoksen suojaksi. Tehokkaalla teknisellä toimenpiteellä tarkoitetaan tekniikkaa, joka tavanomaisessa käyttötarkoituksessa estää tai rajoittaa teoksiin ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa kohdistuvia tekoja ja jolla tavoiteltu suoja saavutetaan. Tehokasta suojaa ei voi kiertää vahingossa. Laki kieltää vain tehokkaiden teknisten suojausten kiertämisen.

Suojauksen saa tekijänoikeuslain mukaan kiertää laillisesti hankitun fyysisen teoskappaleen kuuntelemista tai katselua varten, mutta ei kopiointia varten.

4. Mitä voi seurata, jos myyn itse kopioimiani levyjä, kirjoja tai elokuvia?

Yksityinen kopiointi on sallittua vain yksityisiin tarkoituksiin, eikä kopioita saa myöhemminkään käyttää muihin tarkoituksiin. Mikäli myyt itse kopioimiasi levyjä, kirjoja tai elokuvia on kyseessä tekijäoikeusloukkaus. Seurauksena tällaisesta toiminnasta voi olla rangaistus- ja korvausvastuu oikeudenhaltijoille.

5. Saako piraattilevyjä, -kirjoja tai -elokuvia tuoda Suomeen?

Piraattituotteita ei saa maahantuoda edes omaan yksityiseen käyttöön. Yhdenkin piraattituotteen (esimerkiksi levy, kirja, elokuva, peli) maahantuonti on rangaistavaa. Tämän lisäksi piraattituotteen maahantuoja menettää tuotteen valtiolle ja voi joutua maksamaan oikeudenhaltijoille korvauksia.

6. Voinko laittaa omille kotisivuilleni jonkun muun ottamia valokuvia, piirtämiä kuvia tai kirjoittamia tekstejä?

Kun laitat valokuvia, kuvia tai tekstejä omille kotisivuillesi, ne tulevat samalla kaikkien nähtäville, joten kyse ei ole enää yksityisestä käytöstä. Tekijänoikeudellisesti kysymyksessä on teoksen yleisölle välittäminen, joka edellyttää oikeudenhaltijan luvan.

7. Kuinka pitkä on valokuvan suoja-aika?

Valokuvan suoja-aika on 50 vuotta kuvan valmistusvuoden päättymisestä. Valokuvat eivät kuitenkaan saa suojaa, jos ne on julkistettu ennen vuotta 1967. 

On huomattava, että toisinaan valokuvat ylittävät niin sanotun teoskynnyksen, jolloin niiden suoja-aika on pääsäännön mukaisesti tekijän eli valokuvaajan elinikä ja 70 vuotta valokuvaajan kuolinvuoden päättymisestä.

8. Ajattelimme perustaa kouluumme leffakerhon, joka kokoontuisi kerran viikossa katsomaan jonkun elokuvan. Tarvitsemmeko tähän luvan? Onko luvan kannalta eroa, jos kyseessä on TV:stä nauhoitettu elokuva, vuokraelokuva tai ostettu elokuva?

Kyseessä on julkinen esitys eli tarvitsette esittämiseen oikeudenhaltijoiden luvan. Tekijänoikeusneuvosto on pitänyt julkisena esittämisenä muun muassa eläkeläisseuran kuvaesitystä. Sen sijaan sellaiset tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella, eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan julkisia.

Elokuvan julkisen esittämisen oikeudet ovat yleensä elokuvan tuotantoyhtiöllä, jolta lupa tulee pyytää. Lisäksi tarvitaan lupa Teosto ry:ltä elokuvassa olevan musiikin osalta. 

Vuokraelokuvat ja kaupasta ostetut elokuvat on tarkoitettu vain yksityiskäyttöön. Samoin televisiosta saa nauhoittaa vain omaan yksityiseen käyttöön. Näin ollen elokuvan esittämiseen muussa kuin yksityisen käytön piirissä tulee hankkia lupa riippumatta siitä, miten elokuva on hankittu. 

M & M Viihdepalvelu Oy edustaa suurimpien ulkomaisten elokuvayhtiöiden julkisia esitysoikeuksia Suomessa. Yritykseltä voi vuokrata elokuvia julkisiin esittämistilaisuuksiin sekä hankkia elokuvan esittämisluvan useisiin ulkomaisiin elokuviin.

Kotimaisten elokuvien osalta esityslupaa voi tiedustella Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry:stä.

9. Mitä seurauksia tekijänoikeuden loukkaamisesta voi aiheutua?

,Tekijänoikeuden loukkauksesta voi aiheutua sekä rikos- että siviilioikeudellisia seuraamuksia. Tekijänoikeusrikoksesta säädetty maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Tekijänoikeusrikkomuksesta rangaistukseksi voidaan tuomita sakkoa. Teknisten suojausten lain vastaisesta kiertämisestä ja kiertämiskeinojen tarjoamisesta rangaistus on maksimissaan yksi vuosi vankeutta.

Rikosoikeudellisen vastuun lisäksi oikeudenloukkaaja on velvollinen maksamaan oikeudenhaltijoille hyvitystä luvattomasta teosten käyttämisestä ja vahingonkorvausta, mikäli vahinkoa on aiheutunut. Hyvitysvelvollisuus ei edellytä huolimattomuutta, vaan hyvitys tulee aina maksettavaksi loukkaajan tietoisuudesta riippumatta. Se on luonteeltaan käyttökorvaus ja vastaa sitä määrää, jolla teokset olisi saanut laillisesti käytettäväksi. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tahallisuutta tai huolimattomuutta. Lisäksi luvatta valmistetut teokset ja oikeudenloukkauksessa käytetyt apuvälineet voidaan tuomita hävitettäviksi.

10. Mikä on hyvitysmaksu?

Korvaukseksi yksityisestä kopioinnista Suomessa säädettiin vuonna 1984 niin sanottu kasettimaksu. Euroopan yhteisöjen tietoyhteiskuntadirektiivin jälkeen maksua kutsutaan nykyään yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuksi. Hyvitysmaksun tarkoituksena on taata tekijöille ja muille oikeudenomistajille hyvitys sen vastapainoksi, että yksityiset henkilöt voivat kopioida teoksia yksityiseen käyttöönsä ilman tekijän erillistä lupaa.

Vuoden 2015 alusta alkaen yksityisen kopioinnin hyvitys korvataan valtion budjetista.

11. Tarvitsenko luvan, jos haastattelemieni henkilöiden tai kuvaamani videon taustalla näkyy muiden ottamia valokuvia tai esimerkiksi juliste?

Lupaa ei yleensä tarvita, jos valokuvat ja/tai juliste näkyvät kuvaamasi materiaalin taustalla tai mikäli ne ovat muutoin toisarvoisessa asemassa kokonaisuuden kannalta.  

12. Haluaisin käyttää toisten kirjoittamaa tekstiä omassa kirjoituksessani. Onko tämä sallittua?

Siteeraus- eli lainausoikeus on tekijän yksinoikeuden rajoitus eli sallittua tietyin ehdoin. Siteerausoikeuden luonteesta johtuen sitä käytetään yleisesti tieteellisessä työssä, opetuksen yhteydessä ja myös arvosteltaessa toisten teoksia. Myös muussa käytössä siteeraaminen on mahdollista. Siteeraus on sallittua vain julkistetusta teoksesta eli teoksesta, jonka tekijä tai joku muu on tekijän luvalla jollakin tavalla saattanut yleisön saataville. Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, johon sitä siteerataan. Sen tulee siis täyttää niin sanottu vetoamisfunktio.

Sallitun siteerauksen pituutta eli "tarkoituksen edellyttämää laajuutta" ei ole laissa määritelty, vaan se on ratkaistava aina tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että siteeraus ei voi olla kovin pitkä, mutta toisaalta sitaatti ei saa myöskään olla niin lyhyt, että se antaa siteerattavasta teoksesta väärän käsityksen. 

Siteerattaessa teosta on aina muistettava mainita sitaatin lähde eli yleensä tekijän nimi ja lähdeteos.  

On huomattava, että pelkistä sitaateista koostuva kokoelma ei täytä laillisen siteerauksen edellytyksenä olevaa vetoamisfunktiota, sillä lainaukset eivät tällöin ole käytössä oman tekstin havainnollistamiseksi. Pelkkää sitaateista koostuvaa kokoelmaa ei siten ole lupa julkaista. 

Tapauksissa, jotka eivät pysy yllä kuvattujen siteerausoikeuden kriteerien rajoissa, on toisen kirjoittaman tekstin käyttämiseen saatava oikeudenhaltijan lupa.

13. Voiko valokuvaa siteerata?

Valokuvaa saa siteerata tieteellisessä esityksessä (esimerkiksi opinnäytetyö) tai arvostelevassa esityksessä (esimerkiksi opinnäytetyön arvostelu aikakausjulkaisussa), jos kuvalla on yhteys tekstiin ja siteeraaminen on perusteltua esityksen selventämiseksi tai havainnollistamiseksi.

14. Kuinka kauan tekijänoikeus on voimassa?

Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuoden päättymisestä. Tekijänoikeus on ajallisesti rajattu siten, että suoja-ajan kuluttua teosta voi vapaasti käyttää ilman erillistä lupaa.

Yhteisteosten suoja-ajat lasketaan viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuoden päättymisestä. Elokuvateoksen suoja-ajan päättyminen lasketaan viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai elokuvaa varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta.


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun