Siirry sisältöön

Kopiosto

Toimintonäppäimet

Sisällysluettelo

Kontin ja Askin käyttöehdot

1. Yleistä
Kontti on Kopiosto ry:n tuottama ja ylläpitämä extranet-palvelu, jonka sisältö perustuu Kopioston ja rekisteröityjen käyttäjien toimittamiin tietoihin ja dokumentteihin.

Aski on AVEKin tuottama ja ylläpitämä extranet-palvelu, jonka sisältö perustuu AVEKin ja rekisteröityjen käyttäjien toimittamiin tietoihin ja dokumentteihin.

Konttia käytetään Kopioston henkilökunnan, Kopioston hallituksen, AV-jaoston jäsenten, valokopiojaoston jäsenten ja jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöiden väliseen yhteydenpitoon. Kontti toimii myös arkistona vanhoille kokousasiakirjoille.

Askia käytetään AVEKin henkilökunnan, johtokunnan, koulutusjaoston ja Digidemo-projektiryhmän väliseen yhteydenpitoon. Aski toimii myös arkistona vanhoille kokousasiakirjoille

 

2. Rekisteröityminen
Kontin / Askin käyttöoikeus edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi. Rekisteröimisen yhteydessä käyttäjä saa itselleen henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjän on huolehdittava, etteivät ne päädy toisen henkilön käyttöön.

Kontin käyttäjätunnuksia myönnetään Kopioston henkilökunnalle, luottamusmiehille ja jäsenjärjestöjen yhteyshenkilöille. Kopiostolla on oikeus myöntää käyttäjätunnuksia tarvittaessa myös muille tahoille.

Askin käyttäjätunnuksia myönnetään AVEKin henkilökunnalle ja luottamusmiehille. AVEKilla on oikeus myöntää käyttäjätunnuksia tarvittaessa myös muille tahoille

Rekisteröinnissä annettavien tietojen muutokset Kontin osalta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen kopiosto@kopiosto.fi. Mikäli käyttäjä ei tarvitse enää tunnuksia, tulee tästä tehdä ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen kopiosto@kopiosto.fi.

Rekisteröinnissä annettavien tietojen muutokset Askin osalta tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen avek@avek.kopiosto.fi. Mikäli käyttäjä ei tarvitse enää tunnuksia, tulee tästä tehdä ilmoitus sähköpostitse osoitteeseen avek@avek.kopiosto.fi.

Rekisteröityessään Konttiin / Askiin käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

3. Kontin käyttöehdot
Kontin / Askin käyttäminen on sallittua ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Käyttäjä on vastuussa Kontin / Askin tai sen välityksellä toimittamansa aineiston toden- ja asianmukaisuudesta.

Kopiosto ei vastaa miltään osin käyttäjän itsensä Konttiin tuottamasta tai sen välityksellä toimittamasta aineistosta.
AVEK ei vastaa miltään osin käyttäjän itsensä Askiin tuottamasta tai sen välityksellä toimittamasta aineistosta

Kontin sisällön kopioiminen ja välittäminen ilman Kopioston lupaa on kielletty.
Askin sisällön kopioiminen ja välittäminen ilman AVEKin lupaa on kielletty.

Käyttäjätunnuksen haltija on salassapitovelvollinen kaikkeen Kontista saatavaan ja sen kautta jaettavaan tietoon. Mikäli salassapitovelvollisuutta rikotaan, Kopiosto voi poistaa käyttäjältä oikeudet käyttää Konttia ja vaatia vahingonkorvausta.

Käyttäjätunnuksen haltija on salassapitovelvollinen kaikkeen Askista saatavaan ja sen kautta jaettavaan tietoon. Mikäli salassapitovelvollisuutta rikotaan, AVEK voi poistaa käyttäjältä oikeudet käyttää Askia ja vaatia vahingonkorvausta.

Kopiosto voi peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden Konttiin, mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtoja.
AVEK voi peruuttaa käyttäjän käyttöoikeuden Askiin, mikäli käyttäjä rikkoo käyttöehtoja


4. Muut ehdot
Kopiosto / AVEK ei vastaa käyttökatkoksien aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai siitä, ettei palvelu ole käytettävissä.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kopiostolla / AVEKilla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti.Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Google+ More sharing options

Siirry alkuun