Tag: Yle Arenan

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Förteckningarna över okända upphovsmän för tv-program för år 2020 har publicerats

Varje år betalar vi upphovsrättsersättningar åt över 10 000 upphovsmän av tv-program. Ersättningar samlas dock också in för programmen som vi inte kan betala på grund av bristfälliga uppgifter om upphovsrätten. Är du den upphovsman vi söker?
Läsa mera

Kopiosto betalade 9 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän av- och utövande artister i tv-program

Den här veckan har vi betalat 8,8 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till rättsinnehavare av audiovisuella verk. Ersättningarna har ackumulerats för användning av tv-program som visats år 2019.
Läsa mera

Utredning av digitaliserings- och användningsbehov på bibliotek gällande material som skyddas av upphovsrätten

Hösten 2016 utredde Kopiosto digitaliserings- och användningsbehoven på allmänna bibliotek för material som skyddas av upphovsrätten. Utredningen genomfördes i samarbete med nätverket Kirjastot.fi. Den elektroniska enkätundersökningen besvarades av 127 allmänna bibliotek på olika håll i Finland.
Läsa mera