Tag: utredning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Digitaliseringen medför att kopieringen av tryckta publikationer och digitala material minskar vid yrkesläroanstalterna

Det minskade behovet av kopiering förklaras med att antalet anställda och studerande vid läroanstalter-na har minskat. Å andra sidan delas nätbaserade material också allt oftare genom att man delar en länk till materialet.
Läsa mera

Tv-program och film ger liv åt undervisningen

Utbildningsstyrelsen, Kopiosto och APFI (Audiovisual Producers Finland) gjorde våren 2021 en kartläggning av hur tv-program och filmer används i undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna. Enligt undersökningen har 88 procent av lärarna någon gång visat tv-program eller filmer som en del av undervisningen.
Läsa mera

Nätmaterial och videor är populära i undervisningen – lärarna grubblar över upphovsrätter

Undervisningsstyrelsen och Kopiosto utredde under hösten 2018 användningen av digitala material i undervisning, distributionen av material som lärarna skapade själva samt lärarnas kunskaper om upphovsrätten. Utredningen visade att särskilt användningen av nätmaterial i undervisningen har ökat. Lärarna önskade få mer information om upphovsrätterna.
Läsa mera

Digitalt material används allt oftare i grundskolor och gymnasier

En färsk utredning av Kopiosto och Utbildningsstyrelsen visar att material som finns på internet kopieras och används mycket i undervisningen. I grundskolor och gymnasier delar man ändå fort-farande ut fler papperskopior och utskrifter än digitala material.
Läsa mera

Användningen av webbaserade material i undervisningen har ökat

Användning av webbmaterial i undervisningen har ökat märkbart. Detta påvisas av de omfattande undersökningar av användningen av verk i undervisningen som Kopiosto och Utbildningsstyrelsen genomförde förra året.
Läsa mera

Utredning av digitaliserings- och användningsbehov på bibliotek gällande material som skyddas av upphovsrätten

Hösten 2016 utredde Kopiosto digitaliserings- och användningsbehoven på allmänna bibliotek för material som skyddas av upphovsrätten. Utredningen genomfördes i samarbete med nätverket Kirjastot.fi. Den elektroniska enkätundersökningen besvarades av 127 allmänna bibliotek på olika håll i Finland.
Läsa mera