Tag: utlåningsersättning

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Utlåningsersättningar bör betalas till upphovsmän för användning av e-material vid bibliotek

Vi har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet om utvidgningen av utlåningsersättningssystemet till e-material. I vårt utlåtande stöder vi kraftfullt att e-utlåningsersättningen inkluderas i upphovsrättslagen. Utlåningsersättningens nuvarande ersättningsnivå bör bevaras och anslaget ökas vid behov.
Läsa mera

Den kreativa branschen fick 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar från Kopiosto

År 2022 avräknade Kopiosto 54 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer.
Läsa mera

Den kreativa branschen fick 57 miljoner euro i upphovsrättsersättningar från Kopiosto

År 2021 fördelade Kopiosto 57,1 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare.
Läsa mera

Kopiosto betalade utlåningsersättningar på 1,6 miljoner euro till bildkonstnärer

Vi betalade ut 1,6 miljoner euro i ersättning till upphovsmän av bildkonstnärliga och fotografiska verk för biblioteksutlåning. Fördelningen av ersättningarna grundar sig på utlåningsstatistiken för 2019.
Läsa mera

Kopiosto delar ut upphovsrättsersättningar till kreativa branscherna: år 2020 redovisades 66 miljoner euro

År 2020 avräknade Kopiosto nästan 66 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän, förläggare och producenter. Ersättningsbeloppet ökade undantagsvis med 20 miljoner euro jämfört med föregående år. Avräkningarna ökade på grund av att vi i fjol utöver övriga ersättningar lyckades avräkna flera års ackumulerade ersättningar till APFI, som representerar producenter inom den audiovisuella branschen.
Läsa mera

Kopiosto betalade utlåningsersättningar på 1,4 miljoner euro till bildkonstnärer

Kopiosto delar ut utlåningsersättningar till upphovsmän av bildkonstnärliga verk och fotografiska verk för utlåning av dessa verk på bibliotek. Fördelningen av ersättningarna baserar sig den här gången på utlåningsstatistiken för år 2018.
Läsa mera

Författaren får sin inkomst när verket är klart

”Jag uppmanar alla att tänka på upphovsrättigheter ur det perspektivet att hur skulle det vara om man själv var den som skapade verket. Hur skulle jag själv vilja bli beaktad som upphovsman?” funderar Salla Simukka (f. 1981).
Läsa mera

Kopiosto ger den kreativa branschen 46 miljoner i upphovsrättsersättningar

Kopiosto redovisade år 2019 totalt närmare 46 miljoner euro i upphovsrättsersättningar till utövande konstnärer, upphovsmän och förläggare. Ersättningar utbetalades till rättsinnehavarna både personligen och via organisationer som representerar dem. 
Läsa mera

Kopiosto betalade ut 1,3 miljoner euro i utlåningsersättningar till bildupphovsmän

Till upphovsmän till bildkonstnärliga och fotografiska verk betalade vi ut sammanlagt 1,3 miljoner euro för biblioteksutlåning. Fördelningen av ersättningarna baserar sig på utlåningsstatistiken för år 2017.
Läsa mera

Utlåningskompensationer till bildskapare

Kopiosto fördelar utlåningsersättningar till bildskapare. De utlåningsersättningar som betalas av undervisnings- och kulturministeriet baserar sig på bibliotekens utlåningsstatistik.
Läsa mera