Tag: utländska tv-kanaler

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto-kanaler

Vi erbjuder heltäckande upphovsrättslicenser för vidaresändning av nedan nämnda kanaler i kabel- och iptv-nätverk, i centralantennät samt på hotell.
Läsa mera

Vidaresändning via marknät

Vi beviljar licenser för vidaresändning av svenska tv-kanaler via marknät. 
Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler på hotell och fartyg

Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler i centralantennät

Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler i kabel- och iptv-nätverk

Läsa mera

Vidaresändning av tv-kanaler

Vi beviljar licenser för vidaresändning av tv-kanaler i exempelvis kabel-tv- och centralantennät.
Läsa mera