Tag: Utbildningsstyrelsen

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Användning av tv-program i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har via Kopiosto, sändarbolagen och APFI, som representerar filmproducenter, skaffat licenser för inspelning och visning av radio- och tv-program i undervisningen och inom småbarnspedagogiken.
Läsa mera

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen har avtalat om kopierningslicenser för läroanstalter

Kopiosto och Utbildningsstyrelsen har avtalat om kopierings- och inspelningslicenser för grundskolor, gymnasieskolor och yrkesinriktade läroanstalter för 2018. Licenserna omfattar kopiering av upphovsrättsskyddat material och användning av det som extra material i undervisningen eller som en del av undervisningsmaterial som lärare själva gör.
Läsa mera

Användningen av webbaserade material i undervisningen har ökat

Användning av webbmaterial i undervisningen har ökat märkbart. Detta påvisas av de omfattande undersökningar av användningen av verk i undervisningen som Kopiosto och Utbildningsstyrelsen genomförde förra året.
Läsa mera