Tag: tv-program i undervisningen

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Övriga anvisningar för användning av tv-program i undervisningen

Läsa mera

Användning av tv-program i undervisningen

Utbildningsstyrelsen har via Kopiosto, sändarbolagen och APFI, som representerar filmproducenter, skaffat licenser för inspelning och visning av radio- och tv-program i undervisningen och inom småbarnspedagogiken.
Läsa mera