Tag: statsförvaltningen

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Statsförvaltningens kopieringslicens vidgas till att omfatta kopiering av digitala material

Utbildningsstyrelsen och Kopiosto har kommit överens om statsförvaltningens kopieringslicenser för år 2019. Avtalet gäller alla organisationer inom statsförvaltningen. Genom avtalet får statsförvaltningens organisationer nu kopiera och dela kopierat material även digitalt.
Läsa mera

Statsförvaltningen

På arbetsplatser fotokopierar, skannar och digitaliserar man stora mängder artiklar och delar ur tryckta publikationer samt använder digitala material exempelvis genom att skriva ut eller kopiera artiklar ur webbtidningar och bilder från internet. Utbildningsstyrelsen har skaffat kopieringslicenser centraliserat för alla verksamhetsställen inom statsförvaltningen.
Läsa mera