Tag: Norden

Sök på AVEK-sidan
  • Alla
  • Sidor
  • Aktuellt
  • Bilagor

Kopiosto redovisade 150 000 euro i ersättning för distribution i nordiska kabelnät till av-upphovsmän

Kopiosto redovisade 150 000 euro i ersättning som fåtts med stöd av ömsesidighetsavtal från andra nordiska länder (KAPO) till de upphovsmän inom det audiovisuella området som organisationen representerar.
Läsa mera